10 PUNKTER – MÖJLIGHETERNAS SOLLENTUNA

Så här ska vi göra Framtidens Sollentuna till
möjligheternas kommun!

I lördags gav jag en bild av hur Sollentuna – en av landets rikaste kommuner – undviker att ge Sollentunaborna vad de betalar för. Det är lätt att tro att mycket pengar garanterar hög kvalite på välfärden, men så är det inte, i alla fall inte i Sollentuna. Där har vi efter 30 års moderatstyre blivit en medelkommun med invånare som inte alls är nöjda med kvaliteten i välfärden.

Här är mina utlovade tio punkter som kommer att göra Sollentuna till en Möjligheternas kommun istället för en medelkommun:

1) Vi kan ändra kommunens förhållningssätt så Sollentuna kommun sätter människan före systemen och marknaden.

2) Vi kan förstärka kvalitetsuppföljningen i välfärden genom att kommunala kvalitetsrevisorer inrättas.

3) Vi kan göra Sollentunas skolor till Sveriges bästa skolor bland annat genom att pengarna fördelas till skolorna utifrån elevernas behov så alla elever når kunskapskraven.

4) Vi kan öka personaltätheten i förskolan och minska barngruppernas storlek.

5) Vi kan rusta upp de slitna förskolorna och skolorna så att Sollentuna får atattraktiva och modernt utrustade skollokaler

6) Vi kan utveckla rätten för äldre att själva forma sin äldreomsorg till exempel genom en parbogaranti. Vi säger samtidigt nej till att införa den kostnadsdrivande LOV:en i särskilt boende.

7) Vi kan höja takten i bostadsbyggandet samt ta särskilda initiativ för att pressa byggkostnaderna för nya hyresrätter så att vi kan minska bostadsbristen och underlätta för unga vuxna att få en första egen bostad.

8) Vi kan bekämpa ungdomsarbetslösheten genom att investera i en välutbyggd och högkvalitativ vuxenutbildning och kombinera detta med lärlingsplatser, traineeprogram samt en sommarjobbsgaranti för alla
ungdomar mellan 16-19 år.

9) Vi kan förstärka kommunens engagemang i arbetsmarknadspolitiken, genom att kommunen samverkar i en jobbkommission tillsammans med företag och myndigheter.

10) Vi kan intensifiera kommunens näringslivsstöd till främst små företag genom att ett handelshus öppnar

Det är du som avgör på valdagen om Sollentuna ska bli möjligheternas kommun!

Publicerad i Okategoriserade