Så var det dags, Analys och Sågningar av, Majoritetens budgetförslag
Det första jag tänker på efter att ha läst förslaget är, Bättre sent än aldrig. För sanningen att säga satsningarna som Barn- och ungdomsnämnden får i form av generella satsningar på förskola och skola samt Bibs, minskade barngrupper och löneökningar och kvalitetshöjningar i skolan har vi sedan flera år motionerat och interpellerat om i BUN och fullmäktige. Att man sedan bestämt sig för att utreda möjligheterna till barnomsorg på obekväm tid är att direkt följa upp ett av våra förslag sedan i våras. Ett förslag som då sågades som dyrt och ogenomförbart. Likaledes är det med den nybildade nämnden UAN, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Här har kraftfulla satsningar gjorts på SFI, grundläggande vuxenutbildning och feriearbete för ungdomar sommaren 2011. Känns det igen.
Men som Tony Richardsson lär ha sagt i Robert Gustavssons gestalt: Ja e inte bitter.

Och som ett bevis på det här kommer sågningar av majoritetens övriga budget.
Vård- och omsorgsnämnden. Att allt en av våra största och växande nämnder får är en Demenssköterska. Inte för att behoven saknas men var det allt man mäktade med. Vart tog:
• Parbogarnatin vägen. Möjligheten för äldre att på gamla dar fortsätta att bo ihop även om en av dom får ett större omvårdnadsbehov.
• Personalkontinuteten, är det verkligen så att våra vårdtagare inom hemtjänsten ska behöva se sitt hem besökas av upp till 15-20 personer varje vecka.
• Personalkvalitén, dom som jobbar inom äldreomsorgen behöver vara flera och ha högre kompetens generellt.

Men det finns mer Kultur- och fritidsnämnden har förvisso under ett antal år fått se ett antal idrottshallar och anläggningar växa fram oftast i ett ekonomiskt tätt samarbete med kommunen. Men att samtidigt kraftigt minska verksamhetsstödet är direkt förödande för våra barn och ungas liksom vuxnas möjligheter till en förebyggande rekreation och stimulerande utveckling. Samma väg har det gott för den folkbildande studieförbunden eller våra kulturföreningar.
Jag vet inte till sist om detta är det värsta men arbetslösheten och främst den för ungdomar är det som berör mig mest. All form av arbetslöshet har ökat dom senaste åren. Men ungdomarna har det trots allt värst. Dom saknar oftast lämplig erfarenhet och kontaktnät och riskerar att bli kvar längre och därmed göra sitt inträde på arbetsmarknaden allt för sent i livet. Detta går att göra något åt. Fråga mig jag vet. Den 10/11 släpper vi skuggbudgeten, häng med mot en ny färdriktning för Sollentuna. Kommunen där (S) går före och alliansen hänger på!

Publicerad i Okategoriserade