18 OBESVARADE FRÅGOR TILL BORGARNA OCH MÅNGA RAKA SVAR FRÅN OSS

Jag vill inte ha beskyllningar, förtal och käbbel. Jag vill ha tydlighet, skärpa och raka svar.

Därför stället jag 18 hittills obesvarade frågor till borgligheten

1. Varför prioriterar ni fortsatta skattesänkningar – mest för dem som tjänar bäst – framför fler lärare i skolan och minskade barngrupper i förskolan?

2. Varför döljer ni för väljarna hur mycket ni ska sänka skatterna med efter 2011?

3. Ska Sverige bli det sista landet i Europa som tillåter hemliga bidrag till partierna?

4. Socialbidragen ökar i åtta av tio kommuner. Varför anser ni att klyftorna minskat när den rikaste hundradelen av befolkningen fått lika mycket i skattesänkning som en fjärdedel av svenska folket fått tillsammans?

5. Varför ska sjuka människor tvingas söka jobb eller gå på socialbidrag? Hur många kommer att utförsäkras om ni fortsätter en mandatperiod till?

6. Vad händer med frågan om ett svenskt medlemskap i Nato om ni vinner valet?

7. Varför ska pensionärer fortsätta betala högre skatt än löntagare?

8. På vilket sätt får vi fler jobb av att sjuka och arbetslösa blir fattiga?

9. Är det inte pinsamt att svensk klimatpolitik rankas sämre än Kina och Indiens enligt Climate Action Network?

10. Ska uranbrytning vara tillåtet i Sverige?

11. Varför ska Sverige ha långsammare tåg än övriga Europa?

12. Hur kan ni säga att ungdomsarbetslösheten är en synvilla?

13. På vilket sätt hjälper ett aktivitetsförbud på Arbetsförmedlingen arbetslösa ungdomar?

14. Varför skulle er jobbpolitik som uppenbarligen har lyckats sämre än EU-genomsnittet och resulterat i motsvarande 100 000 färre i sysselsättning nu plötsligt fungera?

15. Vad tänker ni göra med arbetsrätten? Centerpartiet fortsätter att insistera på att den ska försvagas. Kan ni lova att det inte sker?

16. Blir det eller blir det inte en obligatorisk a-kassa med straffbeskattning av företagare och låginkomsttagare om ni vinner valet?

17. Vad betyder ”välfärdens kärna”? Fyra partiledare ger fyra olika svar och ingen verkar veta vad det handlar om. Är det egentligen inte bara ett sätt att dölja de nedskärningar som måste till för att bekosta era skattesänkningar?

18. Ska ni verka för en ny folkomröstning om EMU under nästa mandatperiod?

Det här är Socialdemokraternas klara besked – vi ger svar på eventuella frågor:

Nya jobb och stark ekonomi eller skattesänkningar
Till varje pris?

I en ny rödgrön regering vill vi:

* Ta Sverige tillbaka till överskott i de offentliga finanserna

* Skapa 100 000 nya jobb, praktik- och utbildningsplatser

* Slopa arbetsgivaravgiften för arbetsgivare som anställer unga utan jobb

* Förbättra villkoren för småföretag genom sänkta socialavgifter, sänkt moms i
Restaurangbranschen och ökad tillgång till riskkapital

* Skapa en effektiv a-kassa som alla har råd att vara med i och som ger en rimlig
Inkomsttrygghet. Stärka rätten till trygga jobb och fasta anställningar

Välfärd i världsklass eller skattesänkningar till varje
pris?

I en ny rödgrön regering vill vi:

* Investera minst 12 miljarder mer i skola, vård och omsorg

* Sänka maxtaxan i förskolan med 360 kronor för första barnet och 240 kronor för
Andra – det vill säga 600 kronor för en tvåbarnsfamilj

* Anställa 6 000 fler lärare i grundskolan

* Genomföra ett kompetenslyft i förskolan och sätta upp ett nytt mål om max fem
Barn per anställd i förskolan

* Avskaffa pensionärsskatten. Pension är uppskjuten lön. All inkomst av tjänst ska
Beskattas lika

* Vård efter behov, inga gräddfiler. Fler hemläkarbilar, närakuter och kvällsöppna
Vårdcentraler. Fri tandvård för personer upp till 25 år

* Stupstocken i sjukförsäkringen ska avskaffas. Utförsäkrade som behöver det ska
Återförsäkras. Ersättningen för sjukskrivna ska förbättras. Ingen blir frisk av att bli
fattig

Klimatsmart Sverige eller skattesänkningar till varje
pris?

I en ny rödgrön regering vill vi:

* Investera 100 miljarder i infrastruktur, kollektivtrafik och höghastighetståg

* Behålla ROT-avdraget hela mandatperioden och utvidga det med en klimatbonus

* Införa ett klimatavdrag så att fastighetsavgiften tas bort i tre år för de hushåll som
Investerar i sin bostad och sänker energiförbrukningen med 30 procent

* Nytt Klimatinvesteringsprogram – för att stimulera lokalt klimatarbete

* Stöd till dem som vill göra om sin bensinbil till en miljöbil

Sverige behöver en ny färdriktning. Vi väljer nya jobb istället för klyftor. Vi väljer
Bättre skola, vård och omsorg istället för skattesänkningar för dem som tjänar mest.
Vi väljer aktivt klimatarbete istället för passivitet. Vilket Sverige väljer du?

Publicerad i Okategoriserade