1:a maj i Malmparken,Sollentuna

Dom Säger att vi siktar för högt. Att vi spänner bågen för hårt. Dom kommer aldrig förstå. Varken Moderater med sina stödpartier eller Sverigedemokrater och Sollentunapartister.

Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla. Ett samhälle som undanröjer hinder för människors utveckling och ger alla oavsett uppväxtmiljö möjligheter att nå sin fulla potential. Som bygger på solidaritet, tillit och samarbete. Där vi kan få den ekonomiska utveckling som marknadsekonomin banar väg för samtidigt som vi fördelar resurserna så att de kommer alla till nytta.

Vi vill bygga ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle där människors livskvalitet ökar utan att det skadar vår gemensamma miljö. Vi vill stimulera en dynamisk tillväxt som samtidigt är hållbar. Dagens tillväxt ska inte ske på bekostnad av framtida generationers möjligheter att leva ett gott liv. Det kräver solidaritet mellan människor, mellan länder och regioner samt mellan generationer.

Vi tror på politikens möjligheter att förändra och förbättra samhället.

Hur ser då Sollentuna ut styrt av moderater med stödpartier i snart 35 år:

• En äldrevård som visar upp skrämmande dåliga resultat i kvalitetsbarometern, de boendes egen dom över vad man tycker om den omsorg man får.

• En skola där en dator till varje elev tycks vara lösningen på jakten efter allt bättre resultat men där likvärdigheten mellan skolor likväl som mellan pojkar och flickor

• Ett fortsatt eftersatt underhåll av våra fastigheter.

• Sollentunahem som står inför den tom orderbok i slutet av 2014.

Detta är inte personalens fel, Detta är en konsekvens av ett moderatlett valfrihetsexpriment som gett mindre resurser till verksamheterna och en otrolig förhoppning att marknadskrafterna ska ta ansvar för välfärden.
Dom säger att våra drömmar är för stora

Men är det verkligen i stort och smått för mycket begärt:

• Att dom som går i skolan får kunskap och utbildning som ger dom möjlighet att kunna ta framtidens jobb. Vårt budskap är glasklart: en fullgod elevhälsa, mindre klasser och högre personaltäthet samt en rimlig administrativ arbetsbörda och lön ska ge oss Sveriges mest likvärdiga skola. Allt detta utgår från ett nytt ersättningssystem där vi ger alla våra skolbarn en likvärdighetsgaranti.

• Få snön bortplogad och sandat känns väl långt borta just nu medan grenar som hänger ut över cykelbanor och ovårdade grönytor blir allt tydligare. Vårt budskap är glasklart: Vinter som sommar ska tillgängligheten och tryggheten sättas i centrum. Sollentunaborna ska kunna röra sig i vår vackra kommun utan risk för liv och lem.

• Bygga student och ungdomslägenheter åt vår nästa generation måste vara en självklarhet. Över 30 000 i SH intressekö och en kötid på mellan 5-7 år för att få en lägenhet är inget annat än en katastrof. Att behöva hänvisas till att vinna på lotto, ha föräldrar med god ekonomi eller råna en bank är ovärdigt ett solidariskt samhälle. Vårt budskap är glasklart: Sluta ombilda, Bygg 450 bostäder om året varav SH ska ta huvudansvaret.

• Att få ett Sommarjobb, förstå mig rätt det är inget fel att söka själv, men många har inte dom kontakter som behövs, ska dom lämnas bakefter? Sommarjobb ger ungdomar erfarenhet, kontakter och egna pengar att lära sig förvalta. Vårt budskap är glasklart: Alla som vill ska garanteras ett jobb!

Listan skulle kunna göras mycket mycket längre än så men. Varenda liten sekund Varenda värdelös stund Det gör vi till nåt stort. Medans dom skakar på huvet Lever vi här i nuet Och vi kämpar för att våra drömmar och förslag ska förverkligas.

Publicerad i Okategoriserade