Flyktingar, hyresrätter och julgodis!

 

Vi träffar det Socialdemokratiska oppositionsrådet Freddie Lundqvist på hans tjänsterum på plan 12 i Turebergshuset veckan före jul för den sedvanliga julintervjun.

FL julbild 2014

Hur skulle du vilja beskriva hösten i Sollentunapolitiken?

Det går inte att komma runt att Douglas Lithborns död har lagt en skugga över kommunpolitiken hela hösten.

Om man går in på sakfrågorna så har flyktingfrågan varit den klart största enskilda frågan. Vi har också ägnat mycket tid åt att diskutera finansieringen av kommunens framtida investeringsbehov. Där har uppdrag nu givits och vi ser fram emot återrapportering under våren. En tredje fråga som får framtida betydelse är kommunstyrelsens beslut nyligen om att inte bygga ett nytt kommunhus, utan renovera och bygga till det befintliga.

På vilket sätt förändrade Douglas Lithborns död Sollentunapolitiken?

När någon dör så plötsligt som Douglas gjorde påverkar det. Douglas var inte bara kommunstyrelsens ordförande han var en erfaren politiker som påverkat Sollentunas utveckling långt innan han blev kommunstyrelsens ordförande. Han var en person som man hade respekt. Även om vi inte samma förslag så visste man att han alltid hade Sollentunaborna för sina ögon.

Hur ser du det parlamentariska läget i Sollentuna just nu?

Majoriteten håller ihop. I övrigt är det lite rörigt. Det är svårt att ibland hålla reda på hur många ”vildar” och partigrupper det egentligen finns. Det är nio partier invalda, men hur många är det i praktiken 9, 10, 11 eller?

Vi kan också notera att (SD) börjat röra på sig och visa var de står. På senaste kommunfullmäktige röstade de emot avtalet för ensamkommande flyktingbarn och tog upp frågan om tiggeriförbud. Personligen välkomnar jag att de börjar bekänna färg. Hellre det än att de sitter tysta.

Flyktingfrågan har dominerat den politiska hösten. Hur ser du på den förda politiken i kommunen och vad som är viktigast under 2016 inom detta område?

Jag är glad att det i grunden råder en samsyn om att Sollentuna ska vara generösa och ta emot flyktingar. Jag kan tycka att en rik kommun som vår borde kunna ta emot ännu fler. Det är många mindre kommuner i andra delar av landet som tar emot fler flyktingar än Sollentuna proportionellt. Vi kommer fortsätta jobba för satt Sollentuna ska ta ansvar. Vi måste jobba för att få fram fler bostäder i kommunen

 

Den stora utmaningen kommer nog i nästa led när de ska gå från att vara flyktingar till att vara kommuninvånare. Då handlar det inte bara om bostäder utan också om språk, utbildning och jobb

Vad blir viktigt för Socialdemokraterna under våren?

Förutom att jobba med flyktingfrågan kommer vi fortsätta jobba kring våra hjärtefrågor. Det handlar om att fortsätta driva på för fler hyresrätter, inte minst att det blir hyresätter i Väsjöområdet.

Det handlar också om att förbättra kvaliteten i vård och omsorg, det finns en del uppenbara brister som vi behöver åtgärda.

En tredje fråga handlar om kommunens personal. Vi har under senare tid ökat

Vilka är dina planer för julen?

Jag ser fram emot att tillbringa mer tid tillsammans med familjen. Umgås, äta gott och ge bort de julklappar jag köpt. Jag ser också fram emot och vara ledig och tänka på annat än politik, helt enkelt ladda batterierna och få ny energi inför våren. Naturligtvis ska jag äta julgodis och spela en del tennis också.

Publicerad i Okategoriserade