Hyresrätten på liv och död

Vid senaste kommunfullmäktige avgjordes denna mandatperiod största frågor. Ett beslut som kommer att påverka inte bara kommunen och dess politiker utan i än högre grad Sollentunaborna och främst hyresgästerna i Sollentunahem (SH). Låt oss nu tala klartext om vad detta innebär enligt min mening.

När det gäller bolagsbildningar är ju detta inget annat än ren och skär skatteplanering samt majoritetens behov av att komma åt SH miljarder. Detta kommer att försvaga SH påtagligt.

När det gäller ägardirektivet om att sälja 2000 lgh, 1/3 del av bolagets bestånd, och fortsätta ombilda lägenheter som är kvar så brandskattas SH på ett oroväckande sätt. Till sist ägardirektivet om att bygga 1500 lgh låter ju jättebra. Men då ska man komma ihåg att i detta antal ska även äldre- och LSS boenden innefattas. Och tittar man på SH byggnadstakt senaste åren så blir man riktigt orolig. Knappt 70 lägenheter/år dom senaste 8 åren det ger 560 lägenheter och nu ska man klara nästan tre gånger så mycket på dom kommande åtta åren. Känns det troligt? Och kom ihåg att historian visar att det alltid varit enklare sälja och ombilda än att bygga inte minst hyresrätter!!

Med detta i bakhuvudet undrar jag Hur påverkas hyresgästen av detta? Oro för att man kan få byta hyresvärd utan att man själv vill? Var tog valfriheten och omsorgen om sina kommuninnevånare vägen? Självklart finns det seriösa hyresvärdar men för mig handlar det i lika hög grad om att jag som hyresgäst ska få välja vem jag vill ha som hyresvärd.

Oron för att hyresnivåerna ska öka för just mig. För vem tror att en köpare inte vill ha tillbaka pengarna man satsat på köpet, ELLER, hur SH klara att hålla tillbaka hyreshöjningar när man blir allt mindre men fortfarande måste behålla en tillräckligt stor och kompetent överbyggnad för att kunna bygga och förvalta. Men också oro för hur SH ska hantera den splittringen och pressen som man står inför Från ägarens sida. Kraven på att tillgodose olika intressegruppers behov av hyreslägenheter från ägarens sida. Detta riskerar också att drabba nuvarande och framtida hyresgäster negativt. SH kan komma att inte klarar sitt uppdrag sånt tror jag skapar oro hos hyresgäster i SH.