Bristande tillgänglighet till Stockholms vårdcentraler

För en tid sedan kunde vi läsa att resultaten av den nationella patientenkäten publicerats i Mitt I http://epaper.mitti.se/edoris?tem=epaper_mist# för bl.a. för vårdcentralerna.

Patientenkäten visar att 71 procent av vårdcentralerna har försämrat sina resultat jämfört med föregående års mätning. Alltför många vårdcentraler hade en försämring på mellan 10-15 procent, och en vårdcentral hade en så stor avvikelse som 28 procent. Detta kan ställas mot de vårdcentraler som hade en positiv avvikelse mot förra årets resultat. Där låg förbättringen på några få procents förbättring med en endaste vårdcentral som stack ut med en positiv förändring på 28 procent. Om detta debatterades det vilt i landstingsfullmäktige i tisdags 

Idag väljer många patienter att åka in till akuten istället för att ha en kontinuerlig och tillitsfull relation till sin vårdcentral. Det finns mycket att vinna på att fler vänder sig till primärvården. Då är det avgörande att vårdcentralerna finns tillgängliga och snabbt kan erbjuda vård nära hem,studier eller jobb. Det är viktigt att människor känner högt förtroende för sin vårdcentral och vill rekommendera den till andra. Idag vill en fjärdedel av patienterna inte rekommendera någon annan i en liknande situation.Det är mycket allvarligt. Men ännu allvarligare är att en fjärdedel av patienterna anser att deras aktuella behov av vård inte har blivit tillgodosedda. Det skulle definitivt kunna leda till att fler åker in till akutsjukhusen.

Sollentunas sju vårdcentraler hade alla utom två försämrat sin tillgänglighet. Försämringen låg på mellan 3-9%. Vi socialdemokrater i landstinget vill göra två åtgärder för att kunna komma till rätta med detta.

  • Dels skjuta till 100 miljoner 2018 och 400 miljoner till fram till 2021 utöver majoritetens budget.
  • Införa Vårdsamverkan Stockholm som bla innebär att den framgångsrika Tio Hundramodellen från Norrtälje kommun implementeras i alla kommuner. Utveckla 1177 Vårdguiden för att åstadkomma västligt bättre samordning med vårdgivare . Rationalisera vårdvalen mm

Vill du se hela debatten går det jättebra via den här länken http://play.sll.se/#/

Publicerad i Okategoriserade