Är sämre villkor tecken på ett bra positivt förändringsarbete?

Den 7 december 2017 ägde årets sista Kommunfullmäktigesammanträde rum i Turebergshuset.

Vi socialdemokrater hade en interpellation gällande majoritetens låga bostadsambitioner från Richard Meyer och Gunilla Hultman gällande rätten till heltid och den pågående ”hyvlingen” av personalen i SOLOM.

Det blev väldigt hätska diskussioner, särskilt kring hyvlingen av personalens anställningsgrader i AB SOLOM. Där debatterade Tanja Bojovic, Gunilla Hultman, Richard Meyer och Freddie Lundqvist mot kommunstyrelsens ordförande Henrik Thunes (M). Freddie ställde Thunes till svars, dels för att han är KSO och dels för att han leder koncernbolaget som är ansvariga för hyvlingarna av personalen.

”I medarbetarsamtalen önskade många av personalen gå upp i arbetstid. Resultatet blev det omvända. Solom minskade arbetstiden med mellan 10 och 30%. Att ha ett heltidsjobb är viktigt för ett självständigt liv. Man ska kunna leva på sin lön. Rätten till heltid är en jämställdhetsfråga. Oftast är det kvinnor som har en ofrivillig deltidsanställning.” – Sa Richard Meyer i debatten med Henrik Thunes (M).

Henrik Thunes i rollen som KSO och ordförande i koncernbolaget, därmed ytterst ansvarig för dessa frågor, menar att vi ska sluta prata om hyvlingar, och istället se detta som ett led i ett förändringsarbete,detta i form av en omorganisering där personalen i SOLOM får mindre sysselsättningsgrad, delade turer på olika arbetsplatser. Det finns absolut många former av positiva förändringar, såsom att gå från deltid till heltid, eller lägre lön till högre lön. Men dom nu föreslagna förändringarna är inget annat än dåliga förändringar, och det beror på att majoriteten skött Vård- och omsorgsnämndens ekonomi katastrofalt dåligt vilket tvingar de äldre och personalen att betala för deras misstag.