#4 Freddie talar fritt med Jens Sjöström

Play

Idag släpper vi det näst sista podcast programmet i serien ”Freddie talar fritt ” idag med Jens Sjöström. Här talar vi om det glömda parlamentet, Stockholms läns landsting, Sveriges näst största parlamentariska ekonomi efter riksdagen.

 

 

Jens podcast

 

Freddie talar fritt är programmet där du får höra morgondagens socialdemokratiska beslutsfattare presentera sina visioner, idelogier och ideer hur samhället kommer att bli efter den 14/9 om vi får ditt förtroende. Följ länken ovan o lyssna och kom gärna med synpunkter till freddie.lundqvist@sollentuna.se.

I #3  av Freddie talar fritt med Jens Sjöström samtalar vi om landstingsfrågor i stort men också om frågor nära Sollentunaborna som varmvattenbassäng och utökning av närtrafiken. Vi försöker koppla ihop sjukvård och kollektivtrafik  både på  nationell, regional och lokal nivå.

 

Jens på TBG 1

Hundra dagar av förändring är vårat löfte till regionens invånare vad vi vill åstadkomma dom första 3 månaderna om vi får ditt förtroende den 14/9.

Jämlik vård istället för en tredje privatiseringsvåg

 Stopp för privatiseringslistor – kvalitet, inte driftsform ska styra planeringen

 Se över vårdvalen för att garantera en säker och jämlik sjukvård efter behov

 Etableringsstrategi för att säkerställa jämlik tillgång till vård

 Mer tid till patienten – särskilt till de som har störst vårdbehov

 

Mer personal i vården går före fler skattesänkningar

 • Ta fram en strategisk personalplan för att säkra landstingets kompetensförsörjning
 • Anställ fler sjuksköterskor och undersköterskor men anställ också stödjande personal som kan avlasta vårdpersonalen
 • 20 nya studieplatser för barnmorskor – 100 i hela landet
 • Betald specialistutbildning för sjuksköterskor inom bristspecialiteter
 • Traineejobb för att unga ska få chansen till jobb och utbildning i sjukvården

 

Snabbare väg till rätt vård med kortare köer på akuten

 En auktoriserad närakut med tydliga krav på kompetens och utrustning på alla närsjukhus

 Direktinskrivning till geriatriken

 Utred närsjukhus i alla de regionala stadskärnorna och starta nytt närsjukhus i Handen

 Översyn ambulansverksamheten

Ordning och reda i finanserna

 Genomför en grundlig analys av den oroväckande kostnadsutvecklingen i sjukvården

 

 Minska de onödiga konsultkostnaderna – sätt stopp för konsultberoendet

 Tillsätt en effektivitetskommission för sjukvården med brett deltagande från relevanta aktörer.

 Fullständig genomlysning av AB SL:s ekonomi – avtalsuppföljning, konsulter och investeringar

 

 

Utbyggd tunnelbana för många fler hyresrätter

 • Strategisk tunnelbaneutredning för ökad kapacitet och fler utbyggnader
 • Stopp för ineffektiva spårvagnsutbyggnader i innerstaden
 • Krav på samhällsekonomiska beräkningar och resandeunderlag innan beslut om trafikinvestering
 • Krav på kommuner på att möta upp med bostäder, framförallt hyresrätter, för att få ta del av utbyggd kollektivtrafik

 

Allt kan inte genomföras på hundra dagar. Vissa saker tar lite längre tid men vi kommer redan de första hundra dagarna ta avgörande steg mot:

 • Folkhälsoklyftorna ska slutas inom en generation – vi tillsätter en jämlikhetskommission för Sverige och Stockholms län
 • En strategi för folksjukdomarna
 • En sammanhållen vård för våra äldre: äldrevårdcentraler, fler geriatriska vårdplatser och en personlig läkare med helhetsansvar
 • Enkel och modern taxa i SL-trafiken med slopade zoner
Publicerad i Podcast Taggar: , , , ,