8300 pensionärer får sänkt skatt i Sollentuna kommun

De som varit med och byggt upp vårt land och grunden för vår välfärd ska ha en trygg och bra pension. Det är en del av den svenska modellen. Pension är uppskjuten lön och ska inte beskattas på annat sätt än arbetsinkomster. Det handlar om rättvisa mellan generationer och är en självklarhet för vår regering.

Därför är jag jätteglad att den S-ledda regeringen sänker skatten för pensionärer än mer kraftfullt än vad som tidigare utlovats och fördubblar satsningen för 2018.

Målet är att den orättvisa skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare ska vara borta helt till 2020. Redan den 1 januari 2018 sänks skatten med upp till 5 000 kronor per år för ungefär 75 procent av alla personer över 65 år. Det presenterade den S-ledda regeringen igår. Satsningen är en del av den kommande budgetpropositionen för 2018 och bidrar till att utveckla den svenska modellen.

I Sollentuna kommun innebär detta att skatten sänks för ungefär 8300 pensionärer från och med 1 januari 2018. Vid en inkomst på 17 000 kronor i månaden sänks pensionärsskatten med 410 kronor per månad. Tillsammans med det höjda bostadstillägget innebär det t.ex. att ensamstående pensionärer får upp till 900 kronor mer i plånboken varje månaden.

Vi socialdemokrater lovade att vi skulle göra livet bättre för våra pensionärer. Alla förtjänar en god ålderdom, och detta är ett av många förslag på vi tänker satsa på våra pensionärer. Även på lokal nivå i Sollentuna satsade vi socialdemokrater  bland annat 16 miljoner kronor mer än majoriteten på vård- och äldreomsorgen i 2017 års skuggbudget, för att göra tillvaron för våra pensionärer bättre.

 

 

Lite bakgrundfakta:

Sedan regeringen tillträdde 2014 har arbetslösheten sjunkit och underskotten i de offentliga finanserna vänts till överskott. Sverige har idag den lägsta arbetslösheten sen 2008 och 200 000 fler går till jobbet idag än när regeringen tillträdde. Nu ska den starka svenska ekonomin komma alla till del och därför tar regeringen större steg för att sänka skatten för pensionärer. Skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare ska för samtliga vara borta till 2020.

För att nå dit kommer regeringen sänka skatten för pensionärer mer än det förslag som remitterades i våras. Skattesänkningen omfattar nu 1,5 miljoner personer över 65 år och innebär att 3 av 4 äldre får sänkt skatt 2018. Med sänkningen tas skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare nu bort helt för alla med en pension upp till 17 000 kronor i månaden, i stället för det tidigare förslaget på upp till 14 000 kr i månaden. Skatten sänks även för pensionärer med inkomster upp till ca 35 000 kronor per månad, jämfört med tidigare förslaget på 30 000 kronor per månad.

 

Publicerad i Okategoriserade