Alla goda ting är tre !!

Under två dagar har landstinget diskuterat budget. För Sollentunas del finns det en hel som kommer påverka Sollentunabornas vardag i stort och smått. Jag har inte minst under det senaste året bl.a. fått höra från oroliga Sollentunabor om närtrafiken, varmvattenbassäng och färdtjänsten. Därför är jag glad vi i vårt budgetförslag lyft dessa frågor.

Närtrafiken är mycket uppskattad men linjerna behöver hållas uppdaterade då ålderstrukturen i Bostadsområden förändras. För många resenärer står närtrafiken för enkelhet och innebär också Ett socialt värde. Dock har det under senare år funnits ett hot om förändringar i linjedragning, Anropsstyrning och upphandlingsförfarande. Detta oroar oss socialdemokrater. Vi vill istället utreda möjligheterna till utökad närtrafik samt ett avskaffande av anropsstyrningen i stor Omfattning som möjligt. Vi Socialdemokraterna vill slå vakt om närtrafiken och dess funktion.

I samband med att Sollentuna sjukhus började renoveras och byggas om försvann den omtyckta varmvattenbassängen. Bassängen hade över 5000 besök varje år både som träningsbassäng och för pensionärsorganisationernas medlemmar som hyrde in sig där. Därför är jag glad att vi i landstinget tydligt klarlagt i vår budget att vi vill säkerställa tillgången till varmvattenbassänger, inte minst i Sollentuna.

 

Larmrapporterna om den bristfälliga kvaliteten i färdtjänsten har varit många under åren. Förare som får köra på ackord utan grundlön, utan inkomstpension, utan försäkring och med orimlig Arbetstider är regel mer än undantag. Färdtjänstresenärer vittnar om försämrad kvalitet i form av Uteblivna körningar och större otrygghet.Därför är vi Socialdemokrater starkt kritiska till dagens färdtjänstavtal som bidrar till social Lönedumpning för taxichaufförer och ökad otrygghet för resenärer. Vi kräver också att det nya färdtjänstavtalet inte förlängs efter 2018. Vi vill att landstinget omedelbart startar en process för att ta fram ett nytt avtalsunderlag där kollektivavtal ska ingå.

Publicerad i Okategoriserade