Almedalen – på en armlängds avstånd

Igår var det dags för förste partiledaren att ändra scenen. Göran Hägglund företrädare för det socialkonservativa partiet (KD) som sakta men säkert suddat ut sin kristna profil men och sprattlar så gott det går för att få fotfäste och komma över 4% spärren

Vilka utspel gjordes då för att lyckas. Tre saker slog mig under kvällen.

  • För det första ville han höja taxan för barnfamiljer allt för att få ihop en övernskommelse med kommuner och förskolor om mindre barngrupper. Vällovligt måste man säga och väldigt följsamt till rådande debatt i ämnet. I Sollentuna kommuns budget för 2011 lade den moderatledda majoriteten 17,5 mkr för att höja kvaliteten i förskolan. När en utvärdering av förskolesatsningen  presenterades  visade det sig att de extra pengarna inte haft någon effekt alls på kvaliteten i förskolan. Utvärderingen visade att Sollentuna har fler barn per förskollärare än snittet för riket och antal barn per årsarbetare ligger kvar på samma nivåer som tidigare år. Sollentuna har något fler barn per personal än snittet för riket. Den extra satsningen på förskolan har inte haft någon effekt på kvaliteten. Tyvärr blev satsningen ett fiasko. Förskolorna har inte kunnat visa på förbättrade resultat varken avseende personaltäthet eller på ökad pedagogisk utbildning. Att bara dela ut pengar och hoppas på det bästa innebär i praktiken att man slösar med skattepengarna.Här i Sollentuna har vi prövat det tidigare men mindre gott resultat. Dessutom borde Hägglund vara medveten om att andelen enskilda förskolor är mycket stor inte minst i Stockholms län vilket, dom låter sig inte styras hur som helst i valfrihetens namn. Dessutom föreslår han en brytpunkt för när den högre taxan ska gälla, ca 41000:- i samlad inkomst. Det betyder i princip att alla får höjd taxa, främst låginkomstagare och ensamstående.Däremot  talade han inte med ett ord om vårdnadsbidrag, familjedaghem och köksbord någonting som han höljt över alla skyar som form för barnomsorg. Nej nu är det förskolan som ska framhållas och inget ont i det där befinner sig ju 90-95% av Sveriges yngsta barn sin vardag.
  • För det andra slog det mig hur han oförblommat hyllade arbetarrörelsen och därmed socialdemokratin. Gör din plikt och kräv din rätt, så lät det då så låter det nu. Han menade att det gjort Sverige till ett fantastiskt land att leva i och det är något vi ska vårda. Håller jag med honom om konstigt vore det väl kanske annars. Men han kan få en del andra förslag och ideer på vägen när han nu ändå blickar åt vårt håll. Heltid en rättighet deltid en möjlighet; Insats senast efter 90 dagar för arbetslösa ungdomar; Apotek som har dom mediciner man efterfrågar på recept utan dröjesmål; Fritidshemsgrupper som är rimliga dagens på 3 vuxna på 100 barn är ovärdigt; En återuppbyggnad av elevhälsan så att barn kan få träffa sin kurator eller skolläkare och lärare kan få vara just lärare.
  • Till sist läste i helgens DN skrevs det om att väljarna tröttnat på blockpolitiken. Blockpolitiken är en grundbult i regeringens valstrategi. Ständigt upprepar alliansens partiledare frågan till S-ledaren: Vilka ska du regera med? Så hade dom tänkt fortsätta drygt ett år till och Hägglund missade inte chansen igår att både i sitt tal och eftersnack påtala detta och ställa frågan. Trots att hans parti uppenbarligen förlorat på att suddas ut och margenaliseras under dom senaste regeringsåren. Men nu kanske det är dags att tänka om när väljarnas ogillande sätter strategin i gungning.
Publicerad i Okategoriserade