Angående skottlossningarna i Sollentuna

Under de senaste dagarna har vi nåtts av upprepade rapporter om bland annat skottlossningar på Malmvägen och runt kommunalhuset. Även knallskott eller liknande vapen ska ha förekommit. Detta är fullkomligt oacceptabelt för oss socialdemokrater. Detta skapar oro och rädsla för Sollentunaborna, inte minst de som bor och rör sig runt Malmvägen och andra utsatta platser, något som gör oss väldigt bekymrade. Sollentunaborna har all rätt att känna sig trygga i sin kommun.

Vi vet ännu inte exakt vad som hänt, vem som har gjort detta eller vilket syftet varit. Men efter samtal med både poliser och boende på bland annat Malmvägen växer ändå en bild fram vad vi ska försöka göra och verkar för. Vi har inte alla lösningar. Men som lokalpolitiker och som parti har vi ändå tankar om vad som ska göras och vill vara med och påverka i en riktning som innebär ökad trygghet i vårt samhälle så att man ska kunna röra sig och verka i utan att titta sig över axeln eller vara rädd.

Huvudansvaret ligger på våra nationella politiker som måste öka resurserna till polisen för att fler poliser ska finnas närmare medborgarna, men även se till att få den nya organisationen på plats. Nationellt finns också ett ansvar att skapa trygghet för de som ska vittna så att de vågar stå upp och ge rättsväsendet de uppgifter de behöver för att lagföra de kriminella personer som gör vårt samhälle otryggt.

Även på lokal nivå har vi ansvar att bidra på de sätt vi kan. Det kan handla om fler övervakningskameror för att underlätta identifiera och lagföra förrövarna samt avskräcka från brott. Vi måste också inse att vi i dessa områden skapat ett segregerat samhälle som hamnat i skuggan av gemenskapen och där våldsamma personer fått allt för stort utrymme. Det här går dock att motverka genom insatser som bryter den segregation som ligger i grunden. Stadsplanering som luckrar upp koncentrationen av en viss typ av bostäder. Utbildning och vägar ut i jobb, men också en meningsfull fritid. I det arbetet kommer inte minst det civila samhället in. Civilsamhället är oerhört viktigt genom sin ständiga närvaro och förtroendeskapande insatser. Dessa krafter måste vi som politiska partier och kommun stödja.

Vi förstår människors oro och ser allvarligt på vad som hänt. Men det går att förändra och få kontroll över det som skapar oron om alla goda krafter hjälps åt. Kommunen, civilsamhället och alla de fantastiska sollentunabor som lever och verkar i de här områdena, tillsammans kan vi vara och skapa den förändring som krävs. Låt den förändringen börja idag!