Att äga eller inte äga – det är den stora frågan vi ställer

Socialdemokraterna yrkade avslag i båda ärendena om försäljning av fastigheter och mark som behandlades på senaste kommunfullmäktige. Du kan följa debatten via webben http://play.quickchannel.com/Qc/create/mainshow.asp?play=13600 .

I det mindre ärendet som handlade om att försälja fastigheter och mark för ca 40-50 miljoner hade vi avvikande åsikter i alla utom tre fall. Bla ville vi att en större tomt i korsningen Emblavägen/Västervägen skulle kunna vara lämplig för hyresradhus eller ett LSS boende. En annan tomt lämplig för att utvidga den allt för lilla förskolegården vid förskolan Trumman vid Stinsen tycker vi också skulle undantas. Och såhär fortsätter det. Alltså nyttja möjligheten att göra något bra av det i egen regi istället för att i ren ryggradsreflex trycka på säljknappen.

Det andra ärendet  anser att skolfastigheter är en typ av fastigheter med verksamhet som är av allmänt intresse och därför bör vara i kommunal ägo. Att kommunen äger skolfastigheter är en garant för att dessa fastigheter inhyser den verksamhet de är menade för. Dessutom har kommunen genom ägande möjlighet att styra vilken utövare som sköter skoldrift i de fastigheter kommunen äger. Det finns också komplikationer när man ska hantera idrottssalar och bibliotek på ett bra sätt. Vi förstår att 400-500 miljoner kronor utgör en rejäl frestelse. Men rådighet över verksamhetslokaler bör gå före försäljning av gemensamt uppbyggda tillgångar.

Publicerad i Okategoriserade