Att det byggs bostäder är viktigt, men också vad som byggs är viktigt

Sollentuna Kommun har sedan länge ett mål att det ska byggas 300 nya bostäder varje år. Sollentuna har inte levt upp till det målet. Sanningen är att antalet färdigställda bostäder endast vid fyra tillfällen mellan 1991 och 2009 överskred målet på 300 st per år.I genomsnitt färdigställdes cirka 250 st. Det innebär att det under den tidsperioden byggts runt 1000 bostäder färre än vad som krävts för att vi skulle ta vår del av ansvaret för regionens bostadsförsörjning.

Det totala antalet bostäder som byggs är en viktig del i bostadspolitiken och i kampen mot bostadsbristen, men vad som byggs spelar också roll. I kommunens bostadsförsörjningsprogram står att i samband med nyexploatering eftersträvas en blandning av upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar, men det lever inte kommunen upp till idag, det ger variation och skapar förutsättningar för social integration

Under de senaste 20 åren har varit äganderätt eller bostadsrätt som byggts i Sollentuna. Endast runt 10% av bostäderna har varit hyresrätter. I praktiken har antalet hyresrätter minskat då den moderatledda majoriteten sålt ut cirka 1000 hyresrätter ombildats till bostadsrätter vilket har skapat en jättelång bostadskö, t ex krävs det ca 7 års kötid för att hyra en tvåa i Helenelund

Majoriteten säger konsekvent nej till att ställa krav på hyresrätter så har senaste året skett vid planläggning i bl a Edsviken och Häggvik. Nu på sista tiden har majoriteten sagt nej till hyresrätter vid en markförsäljning i Södersätra. I det senaste direktivet om Väsjöplaneringen säger de nej till att ange vilken andel hyresrätter som ska byggas där. Den moderatledda majoritetens fagra ord om att upplåtelseformerna ska blandas väger då lätt

De stora förlorarna på detta är givetvis alla våra ungdomar och andra medborgare som nu kanske tvingas tacka nej till sitt drömjobb i Sollentuna med omnejd p g a att majoriteten i kommunen består av män som hatar hyresrätten. Det är dags vi andra som gillar alla upplåtelseformer från egna hem, bostadsrätter till hyresrätter nu säger ifrån och redan börja agera för att skapa en kommun som alla är välkomna till. Det tjänar vi alla på.

Publicerad i Okategoriserade