Författare: Freddie Lundqvist

Landstinget en del av Sollentunabornas vardag!

Många gånger när jag träffar Sollentunabor hör jag att man inte riktigt vet hur landstinget påverkar deras vardag. Övergripande rubriker som sjukvård och kollektivtrafik brukar gå bra men sen blir det svårare. Låt mig därför peka på några frågor som

Publicerad i Okategoriserade

Ett bättre Sollentuna

  Kommunfullmäktige har nu fattat beslut om Sollentunas budget för kommande år och det kan inte bli tydligare att majoriteten har gett upp om investeringarna. De väljer att strama åt budgeten istället för att använda vårt överskott till att investera.

Publicerad i Okategoriserade

En bostadspolitik för alla

Sollentuna kommun växer. Utbyggnaden av Väsjön, utvecklingen av Södra Häggvik, västra Tureberg och Helenelund är bara några exempel på utbyggnader av kommunen. Vi Socialdemokrater i Sollentuna tycker detta i grunden är bra. Men vi vill att Sollentuna kommun ska var

Publicerad i Okategoriserade

En trygg ålderdom

I alltför många år under de borgerliga partiernas regeringstid var politiken i Sverige inriktad på stora skattesänkningar för löntagare, samtidigt som många pensionärer sett sin privatekonomi hamna på efterkälken. Svenska pensionärer har under ett långt arbetsliv byggt upp vårt gemensamma

Publicerad i Okategoriserade

Att äga eller inte äga – det är den stora frågan vi ställer

Socialdemokraterna yrkade avslag i båda ärendena om försäljning av fastigheter och mark som behandlades på senaste kommunfullmäktige. Du kan följa debatten via webben http://play.quickchannel.com/Qc/create/mainshow.asp?play=13600 . I det mindre ärendet som handlade om att försälja fastigheter och mark för ca 40-50

Publicerad i Okategoriserade

Ordning och reda i välfärden

På senaste kommunstyrelsemötet på måndagen presenterades ett förslag från majoriteten som remissvar till utredningen ”Ordning och reda i välfärden” som regeringen presenterat. Vi tyckte inte majoritetens svar var tillräckligt seriöst utan svaret belyste endast en micro del av dom nära

Publicerad i Okategoriserade

Ett Sollentunahem för alla??

Man häpnar över Maria Stockhaus retorik i en insändare strax före jul. Tre saker som hon skriver fastnar jag lite särskilt för. Hon skriver att Sollentunahem (SH) även efter förändringarna kommer att vara en dominerande aktör med 70 istället för

Publicerad i Okategoriserade

Hyresrätten på liv och död

Vid senaste kommunfullmäktige avgjordes denna mandatperiod största frågor. Ett beslut som kommer att påverka inte bara kommunen och dess politiker utan i än högre grad Sollentunaborna och främst hyresgästerna i Sollentunahem (SH). Låt oss nu tala klartext om vad detta

Publicerad i Okategoriserade

Nedmontering av Sollentunahem eller smart investeringsstrategi?

Ska försöka ge min bild av det hela utifrån ett socialdemokratiskt perspektiv. Vi säger nej till bolagiseringen och att SH ska avyttra 2000 lägenheter liksom att ombildningarna ska fortsätta. Men säger ja till att bygga 1500 lägenheter. Kommunen har stora investeringsbehov

Publicerad i Okategoriserade

Dumt att sälja Sollentuna simhall

Under året har det utretts vad det skulle innebära att sälja kommunens simhall och sedan hyra in sig i verksamheten. Vi socialdemokrater har redan från början varit tveksamma till att detta skulle vara en gynnsam lösning för kommunen. När utredningen

Publicerad i Okategoriserade