BARA RAKA SVAR FRÅN SOLLENTUNAS RÖDGRÖNA FRONT

Inga krusiduller!

Inga dimridåer!

Sollentunas rödgröna front anger tonen efter löpsedeln i Almedalen i somras.

I en motion till kommunfullmäktige presenterar det rödgröna alternativet ett tiopunktersprogram som leder till en röd-grön omställning av Sollentuna.

”Nyligen presenterade Naturskyddsföreningen sin rankning över Sveriges kommuners insatser för klimatet. Sollentuna hamnade så långt ned som på plats 137”, konstaterar Peter Godlund (MP) i en kommentar och fortsätter:

”Nu är det dags för en ambitionshöjning. För att rädda klimatet behöver kommunen gå från ord- och målformuleringar till verklig handling!”

”Den största delen av koldioxidutsläppen kommer från kommuninvånarna själva, vilket gör att ansvaret för åtgärder till stor del ligger hos var och en. Dock kan kommunen verka för att det miljövänliga beteendet underlättas. Ett exempel kan vara att kommunen planera skolvägen så att barnen själva kan ta sig till och från skolan”, säger Barkat Hussain (V) i en kommentar.

Jag har föreslagit att kommunen ska inrätta en bilpool där kommuninvånarna kan hyra kommunens bilar på kvällar och helger, Även samåkning bidrar till att minska avgasutsläppen. Med hjälp av IT-teknik vill vi därför förenkla för människor att resa tillsammans.

”Vi kan även påverka utsläpp av växthusgaser som sker utanför kommunens gränser. Därför ska skolorna servera en så stor andel ekologisk mat som möjligt. Likaså ska kommunen enbart köpa in rättvisemärkt kaffe och te.”, säger Peter Godlund (MP) och avslutar ”Dessutom leder det till en högre matkvalité, fri från gifter, och att Sollentuna gynnar en produktion som bidrar till en global etisk och social utveckling med fokus på de mänskliga rättigheterna”.

Det är ord och inga visor, inga krusiduller eller omskrivningar. Vi har ett starkt rödgrönt lag. Här är vårt tiopunktersprogram för en rödgrön omställning:

1.Kommunen ska inrätta en bilpool där kommunens bilar hyrs ut på kvällar och helger.

2..Med hjälp av IT-teknik ska kommunen verka för att samåkningen stimuleras.

3.Kommunens anställda som kör bil i tjänsten ska genomgå en utbildning för mjukare bilkörning.

4.Kommunen ska utarbeta en resepolicy för ett klimatsmart resande.

5.Kommunen ska hitta åtgärder som leder till att fler skolelever själva kan ta sig till och från skolan så att bilskjutsandet kan minska.

6.Så mycket skolmat som möjligt ska vara ekologisk och ”hemlagad”.

7.Sollentuna kommun ska enbart köpa in kaffe och te som är rättvisemärkt.

8.Renhållningstaxan konstrueras så att återvinning och avfallssortering premiers i högre grad än idag.

9.Kommunen ska säkerställa att dagvattenpolicyn efterlevs vid ny- och ombyggnation.

10.I samarbete med grannkommunerna ska Sollentuna kommun värna de ”gröna kilarna” vid planeringen av markanvändningen.

Dagens puff: Inom kort kommer ett nytt avsnitt på min videoblogg, Ris och Röda rosor. Där ligger redan ett antal dagsaktuella avsnitt.

Publicerad i Okategoriserade
2 comments on “BARA RAKA SVAR FRÅN SOLLENTUNAS RÖDGRÖNA FRONT
 1. ola.bystrom skriver:

  Hej Freddie

  Trevligt att se att du har kommenterat vårt partiprogram. Det visar ju att man faktiskt kan nå ut till människor via internet och att folk verkligen tar del av det som skrivs.

  Jag ser att du skriver ”Jag ställer gärna upp när som helst och var som helst och debatterar med (SD) om både lokala frågor och riksfrågor.”. Det skulle väl vara en intressant start på en, förmodligen, ganska häktisk valmånad att få till
  en sådan debatt?

  Har du några tankar eller idéer om hur en dylik debatt skulle kunna komma till stånd?

  Ola Byström, SD i Sollentuna

 2. För mig som kommunalråd är det självklart att försöka hålla mig informerad om så många partiers åsikter och argument som möjligt.
  Internet har tveklöst ökat möjligheterna.

  Ärligt talat har jag inget upplägg klart som förslag. Vad jag syftade på i min blogg var att jag gärna ställer upp om SD eller om någon annan arrangör bjuder in till en debatt. Ända reservationen är att,liksom i andra debatter, upplägget gör att inblandade parter får rimliga möjligheter att föra debatt och föra fram sina åsikter.