Barns självklara rättigheter


Alla barns rätt till förskola och skola upplevs som en självklar rättighet och är reglerad i lag. Men alla barn ges trots allt denna självklara rättighet den möjligheten hela tiden. Vissa barn lämnas utanför. Det är de barn som tvingas bo på en kvinnojour. Det är barn som lever under ansträngda sociala förhållanden. De kvinnor och barn som placeras på kvinnojouren har lämnat en besvärligt förhållande bakom sig. De har en lämnat en tillvaro ofta fylld av med misshandel, hot och andra otrevligheter.

När en kvinna, och deras eventuella barn placeras på en kvinnojour, för att få trygghet och säkerhet, så sker det oftast i en annan kommun än den man bor i. Det gör att barnen inte kan gå kvar i sin vanliga förskola eller skola under den tiden de är på kvinnojouren. Barnen tvingas då vara på kvinnojouren hela tiden.

Under 2011 vistades 15 barn på kvinnojouren under i genomsnitt 52 dygn, alltså bortåt två månader per barn. Barn som under den tiden inte gavs så stor möjlighet att leva ett vanligt liv och träffa jämnåriga och gå i förskola eller skola.

I vissa andra kommuner har man hittat en lösning för dessa barn för att garantera deras rätt till förskola och skola. Men inte i Sollentuna. Genom politisk vilja och agerande så går det. En tänkbar lösning är att Sollentuna kommun ställer några platser tillförfogande på en närbelägen förskola/familjedaghem och skola där de barn som vistas på kvinnojouren kan nyttja under sin tid där.

Vi Socialdemokrater har den viljan och är beredda att agera. Vi står på barnens sida. Hur är det med den moderatledda majoriteten i Sollentuna? Upp till bevis. Står ni på barnens sida?

Publicerad i Okategoriserade