Befolkningsökningen större utmaning mot Sollentuna Kommuns ekonomi än skatteutjämningen

Sollentuna är en rik kommun som har många invånare med höga inkomster. Sollentuna har den 5:e högsta skattekraften bland landets 290 kommuner. Det är därför rimligt att Sollentuna är nettobetalare i det mellankommunala skatteutjämningssystemet. Vi försvarar en utjämning som ger likvärdiga livsvillkor över hela landet. Den konstruktion som varit i drift det senaste decenniet har gynnat Sollentuna. Det främst beviset på det är att Sollentunas borgerliga kommunalråd varit tysta och inte kritiserat systemet under dessa år.

E4an

Nu kommer det förändringar ske utifrån den utredning, som den tidigare alliansregeringen tillsatte, och då kommer de borgerliga kommunalråden fram med sin kritik. Samhället förändras ständigt och därmed måste systemet justeras återkommande. Vi inser att vi aldrig kommer få till ett helt rättvist utjämningssystem mellan kommunerna. Det som framförallt saknas i det nuvarande förslaget är en kompensation för det högre löneläget och de högre lokalkostnaderna i stockholmsområdet. Vi vill också införa en kompensation till de kommuner som har en stor befolkningstillväxt och tar sitt ansvar för bostadsbyggandet. Förslaget är ute på remiss och förändringar kan fortfarande ske.

 

 

Den främsta utmaningen mot Sollentuna kommuns ekonomi är inte förändringar i skatteutjämningssystemet, utan att kommunen växer med runt 1000 nya invånare per år. Det visar den långsiktiga finansiella analys över kommunens ekonomi som nyligen presenterades. För att kunna bygga ut den kommunala servicen för att möta befolkningsökningen samt för att säkerställa kvaliteten i välfärden så kan det inte uteslutas att kommunen tvingas höja skatten under denna mandatperiod.

 

Vi kommer att jobba för att få den rödgröna samarbetsregeringen att korrigera i förslaget till skatteutjämningen så att större hänsyn tas till kommuner med hög befolkningstillväxt. Vi kommer också fortsätta kämpa för att den kommunala servicen i Sollentuna byggs ut med säkerställd kvalitet för att möta framtidens utmaningar.