Bostadsbristen i Sollentuna avskaffad med ett penndrag

Sollentuna kommun ligger mitt i en expansiv storstadsregion. En region som växer med två fulla SL-bussar om dagen. En region som kännetecknas av brist på bostäder som leder till andrahanduthyrning, svartkontrakt och upptrissade bostadspriser. Mitt i den regionen ligger Sollentuna. Trots detta har kommunledningen två år i rad rapporterat till Länsstyrelsen och Boverket att det inte finns någon bostadsbrist.

När man går till verkligheten så ser man att det råder bostadsbrist i Sollentuna. Sollentuna Kommun har sedan länge ett mål om att bygga 300 nya bostäder varje år. Ett mål som man inte levt upp till. Under 2011 färdigställdes endast 60 bostäder. I genomsnitt färdigställdes cirka 250 st bostäder/år under denna 20 års period. Sollentuna har därmed byggt över 1000 bostäder färre vad som skulle gjorts om målet om 300 bostäder uppfyllts varje år under tidsperioden. Två andra mått som visar att det råder bostadsbrist är att Sollentuna är en av de få kommuner i landet där småhuspriserna stiger samt att cirka 27000 personer står i Sollentunahems intressekö.

I verkligheten avskaffas bostadsbrist genom att man bygger nya bostäder inte genom ett penndrag. Nu väljer den moderata kommunledningen att ducka för problemet. Det räcker inte att säga, som majoriteten brukar göra, att det finns färdiga detaljplaner för flera tusen nya bostäder. Behöver vi klargöra att människor inte kan bo i detaljplaner utan att detaljplanerna behöver förverkligas till bostäder också? De stora förlorarna på detta är givetvis alla våra ungdomar och andra medborgare som nu kanske tvingas tacka nej till sitt drömjobb i Sollentuna med omnejd. Det krävs nu en aktiv politik för att minska bostadsbristen

Publicerad i Okategoriserade