Bygg klart Silverdal!


Silverdal är den senaste delen av Sollentuna som har vuxit fram. Snart är det dags att ta ställning i kommunpolitiken för planläggning av den sista delen av området.

Det har framförts åsikter bl a i insändare, som ifrågasatt om det ska byggas mer i Silverdal. Vi tror att det behövs byggas i delar av den outbyggda ytan i Silverdal mellan Pfizer och Silverdals begravningsplats. Den moderatledda majoriteten har även i denna byggfråga en oklar linje. Vårt budskap är dock klart. Bygg klart Silverdal.

Det finns flera skäl till varför vi tycker att Silverdal ska byggas färdigt. Dels tycker vi att det behövs fler hyresrätter i vår kommun dels vill vi uppfylla den ursprungliga tanken om att bebyggelse kan fungera som bullerskydd för de som bor längre ner i Silverdal. En återkommande åsikt som vi får från Silverdalsborna är just att det sipprar ner buller från järnväg och motorväg i området tack vare att ytan längst väster ut i Silverdal är obebyggd. i plan- och exploateringsutskottet i en kommentar.

Vi har inte tagit ställning till hur bebyggelsen ska se ut i detalj, men vi Socialdemokrater kommer att fortsätta jobba för att Silverdal byggs klart och för att det också byggs hyresrätter i den delen som är kvar. Det är vi skyldiga alla Sollentunabor som i åratal har stått i den allt längre bostadskön för att få en bostad.

Publicerad i Okategoriserade