Carema och sen då !!


Det är lätt att känna ilska och frustration efter de senaste veckornas larmrapporter om missförhållanden inom äldreomsorgen, i synnerhet inom den verksamhet som Carema driver.
Vi får aldrig glömma att äldreomsorg i grunden handlar om hur vi bemöter människor av kött och blod. Människor som har bidragit till att bygga upp vårt samhälle.

Carema driver i dag två äldreboenden i Sollentuna, det ena på uppdrag av kommunen. Vi tog på vård- och omsorgsnämndens förra möte upp frågan om att en särskild tillsyn borde göras på Caremas boende. Detta avfördes av majoriteten som onödigt. Carema kommer inom kort också att ta över driften av Strandgårdens äldreboende. Sedan de vunnit ytterligare en upphandling nyligen.

Äldreomsorgen finansieras av Sollentunabornas inbetalade skatter. Ytterst faller ansvaret på den moderatledda majoritet som styrt Sollentuna i 30 år. Caremaskandalen bekräftar att tillsynen av verksamheten bör förstärkas och kontrollen över hur våra skattepengar används behöver förbättras. Vi kommer att fortsätta jobba för detta.

För att utveckla äldreomsorgen behövs det fler anställda i äldreomsorgen. De anställda behöver också få bättre arbetsvillkor genom att de ges möjlighet att jobba heltid. Löneerna måste också bli bättre om vi ska få unga att välja detta yrke.Då höjer vi statusen på äldreomsorgen och förbättrar vård och omsorg för våra äldre.

Publicerad i Okategoriserade