Kategori: Okategoriserade

Kommunstyrelsen protokoll Sammanträdesdatum 2018-05-07

……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign. § 85/2018 Dnr 2018/0123 KS-6 Diariekod: 412 Yttrande angående förslag till trafikförändringar i SL-trafiken 2018/2019 (T19) från Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2018-04-17 från kommunledningskontoret. Sammanfattning

Psykisk ohälsa vår tids mest växande ohälsoproblem?

En av våra mest växande och oroande hälsoproblem i länet är den allt mer ökande psykiska diagnoserna. Personer mellan 13-24 år är den åldersgrupp som andelsmässigt ökat mest, både bland män som bland kvinnor mellan åren 1997-2015. Andelen med en

Förslag om nya linjesträckningar ute på remiss

Nyligen presenterade det moderatstyrda landstingets trafikförvaltning ett förslag till förändrade linjesträckningar för busstrafiken. Vissa förslag skulle på ett påtagligt sätt försämra vardagen för många Sollentunabor, inte minst i Edsberg. Edsberg är en kommundel som inte ligger vid någon spårbunden trafik

Sollentunaborna i första rummet

I Vi i Sollentunas vecka 51 skriver Ludvig Aspling, kommunfullmäktigeledamot för Sverigedemokraterna, om vår kraftiga kritik mot Skip-stop och de försämringar som det har inneburit för oss Sollentunabor. Hans insändare är fylld med felaktiga påståenden, faktafel och en omskrivning av

Alla tåg till Alla våra stationer!!!!

Det har varit en mörk höst för er som använder våra pendeltåg. Ni har fått vänja er vid att stå på perrongen och vänta på pendeltåg. Ibland en kvart, ibland mycket mer. Förseningar och inställda tåg är någon pendlare tvingas

Är sämre villkor tecken på ett bra positivt förändringsarbete?

Den 7 december 2017 ägde årets sista Kommunfullmäktigesammanträde rum i Turebergshuset. Vi socialdemokrater hade en interpellation gällande majoritetens låga bostadsambitioner från Richard Meyer och Gunilla Hultman gällande rätten till heltid och den pågående ”hyvlingen” av personalen i SOLOM. Det blev

Bristande tillgänglighet till Stockholms vårdcentraler

För en tid sedan kunde vi läsa att resultaten av den nationella patientenkäten publicerats i Mitt I http://epaper.mitti.se/edoris?tem=epaper_mist# för bl.a. för vårdcentralerna. Patientenkäten visar att 71 procent av vårdcentralerna har försämrat sina resultat jämfört med föregående års mätning. Alltför många

Den bortglömda rankingen

Det är stora skillnader på hur mycket kommunerna i länet satsar på kultur i budgeten, visar en granskning av Myndigheten för kulturanalys. Mest lägger Nacka som vi ju brukar jämföra oss med i andra sammanhang. Av våra 26 länskommuner är det

Reformer Från den Socialdemokratiska regeringen ger ett tryggare Sollentuna

Vi Socialdemokrater väljer investeringar i samhällsbygget före orättvisa och ofinansierade skattesänkningar. Den budget som den rödgröna regeringen lagt har sammantaget investerat över 40 miljarder kronor i samhällsbygget – i vård, skola, omsorg och klimat. Det är så vi bygger Sverige

Majoriteten överbeskattar Sollentunaborna medan vi Socialdemokrater satsar på välfärden

Den 26 september skrev majoriteten i Sollentuna en debattartikel, http://epaper.mitti.se/edoris?tem=epaper_mist# , där de hävdar att de tänker ta ansvar, för idag och för framtiden. Deras sätt att ta ansvar är genom att spara och överbeskatta Sollentunaborna. Detta är inte endast

Top