Kategori: Okategoriserade

Sollentunaborna i första rummet

I Vi i Sollentunas vecka 51 skriver Ludvig Aspling, kommunfullmäktigeledamot för Sverigedemokraterna, om vår kraftiga kritik mot Skip-stop och de försämringar som det har inneburit för oss Sollentunabor. Hans insändare är fylld med felaktiga påståenden, faktafel och en omskrivning av

Publicerad i Okategoriserade

Alla tåg till Alla våra stationer!!!!

Det har varit en mörk höst för er som använder våra pendeltåg. Ni har fått vänja er vid att stå på perrongen och vänta på pendeltåg. Ibland en kvart, ibland mycket mer. Förseningar och inställda tåg är någon pendlare tvingas

Publicerad i Okategoriserade

Är sämre villkor tecken på ett bra positivt förändringsarbete?

Den 7 december 2017 ägde årets sista Kommunfullmäktigesammanträde rum i Turebergshuset. Vi socialdemokrater hade en interpellation gällande majoritetens låga bostadsambitioner från Richard Meyer och Gunilla Hultman gällande rätten till heltid och den pågående ”hyvlingen” av personalen i SOLOM. Det blev

Publicerad i Okategoriserade

Bristande tillgänglighet till Stockholms vårdcentraler

För en tid sedan kunde vi läsa att resultaten av den nationella patientenkäten publicerats i Mitt I http://epaper.mitti.se/edoris?tem=epaper_mist# för bl.a. för vårdcentralerna. Patientenkäten visar att 71 procent av vårdcentralerna har försämrat sina resultat jämfört med föregående års mätning. Alltför många

Publicerad i Okategoriserade

Den bortglömda rankingen

Det är stora skillnader på hur mycket kommunerna i länet satsar på kultur i budgeten, visar en granskning av Myndigheten för kulturanalys. Mest lägger Nacka som vi ju brukar jämföra oss med i andra sammanhang. Av våra 26 länskommuner är det

Publicerad i Okategoriserade

Reformer Från den Socialdemokratiska regeringen ger ett tryggare Sollentuna

Vi Socialdemokrater väljer investeringar i samhällsbygget före orättvisa och ofinansierade skattesänkningar. Den budget som den rödgröna regeringen lagt har sammantaget investerat över 40 miljarder kronor i samhällsbygget – i vård, skola, omsorg och klimat. Det är så vi bygger Sverige

Publicerad i Okategoriserade

Majoriteten överbeskattar Sollentunaborna medan vi Socialdemokrater satsar på välfärden

Den 26 september skrev majoriteten i Sollentuna en debattartikel, http://epaper.mitti.se/edoris?tem=epaper_mist# , där de hävdar att de tänker ta ansvar, för idag och för framtiden. Deras sätt att ta ansvar är genom att spara och överbeskatta Sollentunaborna. Detta är inte endast

Publicerad i Okategoriserade

Ett grönare Sollentuna

Sollentuna är en mark rik kommun med många grönområden och natursköna parker. Detta är något som är av yttersta vikt för att Sollentunaborna ska fortsatt kunna leka med sina barn och njuta av naturen vår kommun kan erbjuda. För oss

Publicerad i Okategoriserade

En bostadspolitik för alla!!

Jag delar problembilden med risken att nybyggda bostäder blir alltför dyra så att de med lägst betalningsförmåga inte har råd med ett eget boende. De förslag som M-politikerna presenterade den 31/8 ,https://www.svd.se/m-bara-bygga-nytt-loser-inte-bostadsbristen ,  kommer endast gynna de som redan har

Publicerad i Okategoriserade

8300 pensionärer får sänkt skatt i Sollentuna kommun

De som varit med och byggt upp vårt land och grunden för vår välfärd ska ha en trygg och bra pension. Det är en del av den svenska modellen. Pension är uppskjuten lön och ska inte beskattas på annat sätt

Publicerad i Okategoriserade