Chockhöjda biljettpriser och försämrad turtäthet försämrar Sollentunabornas vardag!

En fungerande kollektivtrafik är grundläggande för att många Sollentunabor ska kunna ta sig till jobbet, skolan och andra aktiviteter i livet. SL har nyligen aviserat ytterligare försämringar i turtätheten och ändringar i linjesträckningar som försämrar busstrafiken och även avseende underhåll. Den moderatledda landstingsminoriteten har också varslat om chockhöjd SL-taxa för att möta SL:s ekonomiska underskott.

pendeltågsstrejk

Nedskärningarna försvårar människors vardag. Effekterna av neddragningarna blir att fler väljer att ta bilen framför kollektivtrafiken, det leder till trängre på vägarna och att nivåerna av buller och skadliga partiklar ökar. Den slår också hårt mot den regionala tillväxten, ökar klasskillnaderna när det gäller hur och med vad man reser. Dessutom används kollektivtrafiken i en högre grad av kvinnor vilket innebär att förslagen motverkar ett jämställt resande. Det är fel väg att gå.

 

Att försämra kollektivtrafiken är inte någon långsiktig lösning på SL:s ekonomiska problem då det leder till färre resande och sjunkande biljettintäkter. Underskotten i SL:s ekonomi var kända före valet förra året, men då valde moderaterna att förneka dem. Nu ser vi konsekvenserna. Det är resenärerna som får betala notan för den under många år dåligt skötta ekonomin. De får betala genom högre taxa och sämre turtäthet.

 

Den moderata vanskötseln av SL-ekonomi hotar också nödvändig utbyggnad av kollektivtrafiken. Några projekt som berör Sollentunaborna är tvärbana till Helenelund, linbana mellan Häggvik och Väsjön samt utbyggd tunnelbana. Andra projekt som kan stoppas eller inte kan initieras är väntsal på busstorget, utbyggd vinkbusstrafik och sydliga entréer till Häggvik och Helenelunds stationer.

 

Vi Socialdemokrater kommer att fortsätta agera för en bättre kollektivtrafik. Vi vill bla a införa en enhetstaxa. Vi arbetar också för att bygga ut busstrafik, spårväg och tunnelbana. Då förbättrar vi Sollentunabornas liv.