Dagen efter….

Igår var det dags för kommunstyrelse i Sollentuna. 24 ärenden alla viktiga på sitt sätt men tre som stack ut lite extra.

  • Bebyggelsen på berget i änden på Törnskogsvägen har rivit upp känslorna hos do msom bor där idag. Många och långa mail till oss politiker har vid handen att man inte är så nöjda med vad som ska komma i en framtid i form av ett 20-tal villor. All ny bebyggelse har sina sidor o gillas inte alltid av boenden men någonstans ska vi ju bygga dom bostäder som ska göra att vi kan ge dom som vill flytta till Sollentuna en chans. Men för min del är det två saker som sticker i ögonen. Dels att man inte vill dra ut trafiken på Gustavsbergsleden utan istället fortsätter att belasta Båtmansvägen ännu mer samtigt som hotet om ett öppnande av Törnskogsvägen mot Frestavägen ryker närmare. Obegripligt att Alliansen inte vill göra ett omtag i denna fråga. Men mest upprörande är nog avsaknaden av dialog. Detta vittnar det många mailen till mig om. Nu valde Alliansen att bordlägga ärende för att träffa dom som hört av sig. Men signalen var tydlig inte för att ändra något i förslaget utan för att lyssna för att sedan köra igenom liggande beslut. Sådant spär bara på politikerföraktet o undergräver demokratin.

  • Nästa ut till rakning var diskussionen om heltid. Kommunledningskontoret har gjort en kartläggning av omfattningen av deltid. Samtliga förvaltningar utom en har deltidsanställda flest är det hos vård o omsorg samt barn o ungdom. Av totalt 2669 anställda i kommuen jobbar 582 deltid främst kvinnorsom står för ca 85% av deltidarna. Att rätten till heltid ska vara en rättighet och deltid är en möjlighet kommer jag aldrig att vika från. Majoriteten har svårt med detta och ville från början inte alls kännas vid problemet, sen kom man fram till att det nog var bra att kolla läget och nu igår tro det eller ej bestämde man sig också för att ändra sitt förslag. Från ett begränsat uppdrag till BUN till att omfatta alla förvaltningarna. Nu återremitterade man ärendet och skulle gå tillbaka till sin kamare och fundera på en formulering. När vårt KSO beskrev vad han ville åstadkomma lät det väldigt mycket som vårt förslag . Så här kommer det: En kartläggning genomförs av hur många av kommunens anställda som arbetar ofrivillig deltid samt ta fram en handlingsplan i syfte att aktivt erbjuda dem att gå upp till heltid, utifrån principen att heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet, f.o.m. 1/1 2014. Fortsättning följer….

  • Till sist ett ”skitärende”. Kullgard (M)  och Ramstrand (KD) kom med förslaget att sätta upp den gamla Bellmanpjäsen ”Mantalsskriven i Rotebro” till en kostnad av 230 000:-. Innan mötet var slut hade vi hunnit med att från olika håll föreslå avslag, bifall, återremiss och deltar ej i beslutet. Det började med att Kultur o Fritid på sitt senaste möte inte ville bidra med pengar ur sin budget då man tyckte det att det var för mycket pengar  som skulle komma allt för få till del. (MP) o vi ville inte delta i beslutet  inte minst pga helt avsaknad av ett beslutsunderlag. Medan Lithborn tyckte till en början att ett bifall var på sin plats. Vild diskussion bröt nu ut i kommunsstyrelsen med många av ledamöterna inblandade. Kullgard visade klar besvikelse när han tyckte att även om det saknades underlag o ingen ville betala var det dags att ta beslut. Men si så blev det inte. Plöstligt vände vinden och ordförande yrkade på avslag och ville lägga en protokollsanteckning som förklarade hur man kom framtill detta beslut. En djup suck av lättnad kom från övriga partier som inklusive vi anslöt oss till avslagsyrkandet.
Publicerad i Okategoriserade