Delade meningar om Eriksbergsskolans placering


Det finns sedan tidigare ett beslut om att det behöver byggas en ny Eriksbergsskola i Helenelundsområdet sedan den tidigare lokalen tjänat ut. En alternativ plats vid Näckan i Eriksberg har tidigare anvisats. När trafik- och fastighetsnämnden behandlade ärendet i förra veckan fanns det delade meningar.

(S) anser att det inte finns något bra underlag för beslut om vilken plats som är den bästa för den nya Eriksbergsskolan. Inom majoriteten är man oense om det finns ett beslut om var skolan ska ligga. (C) vill inte ha den befintliga platsen och en moderat och (KD) sa ja att gå vidare bara om det utreddes alternativ till Näckan.

Vi förutsätter nu att en ordentlig utredning görs kring trafiksituationen till Näckantomten för att klarlägga hur trafikökningen påverkar närliggande bostäder, men också ställer det i relation till nybyggnation på skolans nuvarande plats, bl a utifrån de miljöutredningar som gjorts.

Publicerad i Okategoriserade