Det är dags att börja leta efter alternativa platser för nya Rälsens skola i Norrviken


På plan- och exploateringsutskottets sammanträde i veckan bordlades ärendet om detaljplaneläggning av fastigheten Häggvik 4:1 i syfte att skapa en ny lokal för Rälsens skola i Norrviken Sedan läge och lokal för deras nuvarande skola har dömts ut. Den nya skolan är hittills tänkt att läggas på parkeringen till Norrvikens IP.

Under planläggningens gång har det dykt upp ett mängd faktorer som gör att det kan vara olämpligt att bygga en ny skola på fastigheten. Det handlar om markförhållanden och risk för översvärmning, närheten till järnväg och väg, behovet av parkeringsplatser i området samt att ett mobiltorn planeras byggas intill den tänkta skolan. Vi har utifrån detta kommit fram till att det är lämpligt att börja utreda alternativa platser för att lokalisera Rälsens skola.

På plan- och exploateringsutskottets sammanträde den 6 december 2011 drogs ärendet om ny detaljplan för fastigheten ut från dagordningen. På sammanträdet den 17 januari 2012 valde majoriteten att bordlägga ärendet. (S), (MP) och (V) anförde på båda dessa sammanträden att det är läge att börja titta på alternativa platser.

Majoriteten delar uppenbarligen inte vår åsikt. Skillnaderna mellan att bordlägga och återremittera är vid bordläggning tillförs inte mer beslutsunderlag, utan man skaffar sig bara mer tid att diskutera och fundera. Vid återremiss till förvaltningen kan beslutsunderlaget kompletteras och vid en återremiss kan kommunen också vinna tid eftersom att det ändå mycket väl kan bli så att Häggvik 4:1 avskrivs som lämplig tomt för en skola.

Publicerad i Okategoriserade