Det behövs en träffpunkt för ungdomarna i Helenelund nu!


På brottsförebyggande rådets sammanträde nyligen så gav polisen en skrämmande bild kring att det just nu finns en stor grupp ungdomar i Helenelund som driver runt och bidrar till att otrygghet skapas.

Den här gruppen ungdomar känner sig osedda och svikna av samhället. Polisens uppfattning är att de fortfarande har tilltro till samhället, men att de är på väg att tappa den. Ungdomarna vill ha en plats att vara på och känna sig behövda. De ser inte heller ”Satelliten” som en plats för dem. Den attityden går naturligtvis att ändra men tills dess måste något annat till.

Jag har träffat en del av de här ungdomarna när vi pratat med Helenelundsbor. Våra intryck bekräftar polisens berättelse. Sollentuna är en rik kommun och vi måste visa vilja och politiskt mod för att stötta de ungdomar som är på väg in destruktivt beteende. Kommunen behöver nu agera kraftfullt för att stötta den här gruppen och andra ungdomar i Helenelund.

Vårt förslag är att kommunen, tillsammans med Sollentunahem, ställer i ordning en av de tomma lokalerna i Helenelunds Centrum till en träffpunkt för ungdomarna i kommundelen. Det krävs inte så mycket. Några soffor, ett pingisbord, en TV och några datorer kan vara en bra början. Socialtjänsten eller kultur- och fritid kan placera några av sina förebyggare i lokalen. Genom det ökar vi tryggheten för alla Helenelundsbor och ger våra ungdomar något vettigt att göra.

Publicerad i Okategoriserade