DET HÄR ÄR ALLVARLIGT – MYCKET ALLVARLIGT!

Fortfarande idag hänger valaffischer kvar på lyktstolpar och stör bilisters fokus. På de allra flesta ställen där affischerna satts upp utgör de en allvarlig trafikfara – uppsatta helt i strid med gällande polistillstånd.

Idag fick jag ett dokument. Ett dokument som ska anses gälla istället för polistillståndet, vilket självklart faller på sin egen orimlighet.

Lika illa är det att ansvariga majoritetspolitiker helt låtit bli att informera oss om dokumentets existens.

Dokumentet är författat i maj av Gösta Söderkvist som är VD för Sollentuna Energi. Där slås det fast om affischeringen inför valet att ”Vi provar en ny och friare uppsättning…”.

I dokumentet understryks att ”ett stort mått av sunt förnuft skall råda och då framförallt stor hänsyn till trafiksäkerheten”.

Om affischer sätts upp trafikfarligt ”kommer behörig personal på SEAB att ta ner dessa”.

Slutligen delges att den nya policyn förankrats den 5 maj med bland andra Thomas Ardenfors (M), Oscar Jansson (M), SEAB:s Lars Erik Svegander och ordföranden MBN Tomas Franzén (M).

Diskussionen äger rum den 5 maj

Ingen av oppositionens partisekreterare har informerats

Två månader senare skickas ändå ansökan om polistillstånd in. Till ansökan fogas inte detta nya dokument utan det gamla.

Det här är häpnadsväckande. 1) Ingen i oppositionen får ta del av materialet.2) Ingen reagerar när polistillståndet kommer och innehåller helt fel sakuppgifter. 3) (M) Fortsätter uppsättningen av affischer. 4) Att man bryter mot polistillståndet istället för att försöka komma på en lösning.

Det här är bara ett exempel på de överträdelser och det trixande majoriteten ägnat sig åt under de 30 år de suttit vid makten i Sollentuna. Makt berusar tydligen så till den grad att man kan uttrycka sig på ett torg möte att ”Polistillståndet är inte mer värt än era protokollsanteckningar”.

Den trafikfarliga uppsättningen av affischer skapar risker som kan sluta med att människor körs ihjäl eller att barn dör. Ta det här på allvar. NU!

Publicerad i Okategoriserade