DET VIKTIGA HANDSLAGET – 13 DAGAR KVAR

Det här är handslaget mellan Sollentuna rödgröna opposition och LO.

Det känns mycket bra att få vara med och driva ett fackligt arbete framåt i en djupt borglig kommun som Sollentuna.

Jag är gammal kommunalare och det är en stor sorg för mig att se hur kommunen lyft sin hand från personalpolitiken.

Det kan bli ändring på det efter den 19 september – Det här är resultatet av vårt handslag idag:

Så här gör vi Sollentuna till en mönsterarbetsgivare

* Rätten till heltid och möjlighet till deltid ska vara vägledande.
* Svenska kollektivavtal ska gälla, oavsett från vilket land arbetskraften kommer ifrån. Kommunen ska kräva att entreprenörer och deras underleverantörer tillämpar kollektivavtal för sina anställda.
* Vi anser att den politiska delaktigheten i personalpolitiken ska förstärkas genom att ett personalutskott inrättas under kommunstyrelsen.
* Sollentuna ska bli en jämställd arbetsgivare med lika lön för likvärdigt arbete.

Vi skapar arbetstillfällen för ungdomar

* Kommunen ska medverka aktivt till att stötta arbetslösa ungdomar med praktik och anställningar.
* Sollentuna Kommun ska genomföra ett traineeprogram för unga nyutexaminerade akademiker och erbjuda en utvecklad studie- och yrkesvägledning.
* Vi ska ha en hög ambitionsnivå för utbyggnad och kvalitet i vuxenutbildningen

Det kommer att finnas en nollvision för att minska arbetslösheten

* En jobbkommission ska inrättas, med representanter från kommunen, företag, LO och andra fackliga organisationer och berörda statliga myndigheter.
* Jobbkommissionen ska ta fram konkreta åtgärder för att minska arbetslösheten. * Kommunen ska ta fram en handlingsplan för att minska antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd.

Vi är för en grön omställning för att skapa fler jobb

* Sollentunas miljöinvesteringar ska fördubblas de kommande åren.
* Maten till skolor och äldreomsorg ska i möjligaste mån vara ekologisk och ”hemlagad”.
* Sollentunas miljöinvesteringar ska fördubblas de kommande åren.
* Mat och dryck som serveras i kommunens skolor, personalmatsalar och olika institutioner ska, där så är möjligt, tillredas på plats av ekologiska och rättvisemärkta råvaror.

Vi bjuder en ny modern bostadspolitik

* Sollentuna Kommun ska ta fram direktiv för att nya bostadsområden planeras och byggs med blandade upplåtelseformer.
* Fler hyresrätter till rimlig kostnad ska byggas i Sollentuna vidare ska kommunen i samarbete med AB Sollentunahem, ta fram ett handlingsprogram för att få fram nya bostäder för ungdomar och låginkomsttagare.

Vi skapar ett bättre företagsklimat för fler arbetstillfällen

* Kommunen ska medverka till att det finns tillräckligt med mark och lokaler för småföretagare i Sollentuna.
* Kommunen ska anta en ny näringslivsstrategi senast under 2011.
* En policy för social ekonomi inarbetas.
* Formerna för kommunens stöd till främst små företag ska utvecklas bland annat genom att ett gemensamt servicecenter, ett handelshus, inrättas och att kommunens näringslivsstöd förstärks och få en tydligare roll

Så ser överenskommelsen ut i ett sammandrag.

Nu är det upp till dig. Vill du ha en annan färdriktning i Framtidens Sollentuna i Möjligheternas kommun? Rösta på Socialdemokraterna den 19 september. Det är Du som väljer väg. 13 dagar kvar.

Publicerad i Okategoriserade