Din röda röst i media!

Det är dags för oss att ta tag i vårt gemensamma arbete

med konkreta åtgärder mot främlingsfientlighet


(S) skriver öppet brev till gruppledarna i de sju övriga partierna

i kommunstyrelsen

I dag har Socialdemokraterna skickat ett öppet

brev till gruppledarna för (M), (FP), (SP), (MP),

(KD), (C) och (V) om behovet av att vi åtta

partier återupptar vårt gemensamma arbete för

demokrati, öppenheter och mänskliga rättigheter

med bakgrund i de tragiska händelserna i Norge

den 22 juli

”Det är dags för oss att ta tag i vårt

gemensamma arbete med konkreta åtgärder

mot främlingsfientlighet

Det är svårt att finna ord som beskriver den

fruktansvärda tragedin som inträffade i Oslo och på

Utöya den 22 juli 2011. Den är en attack på demokrati

och öppenhet som vi inte sett likheten till i vår del av

världen.

Händelserna i Norge har många dimensioner. De skäl

gärningsmannens angett till de fruktansvärda dåden är

skrämmande. Han kommer ur en tankevärld som hans

inte är ensam om, även om få skulle tillgripa våld på

samma sätt som han gjorde. Vi har ett gemensamt

ansvar att försvara principen om alla människors lika

rätt och värde, det öppna samhället och det demokratiska

parlamentariska systemet mot mörkerkrafter.

Vi åtta partier har tidigare arbetat tillsammans mot

främlingsfientlighet i vår kommun på ett positivt och

konstruktivt sätt. Det senaste vi gjorde var det politiska

yttrandet för ”Uppdatering av sammanställning av

konkreta åtgärder mot främlingsfientlighet” som

behandlades i kommunfullmäktige i juni 2010. Vi har

ett gemensamt ansvar för det dokumentet och för att det

viktiga arbetet avstannat efter fjolårets val.

Vi vill med detta brev återlyfta upp vårt gemensamma

arbete mot främlingsfientligt på dagordningen för oss alla.

Vi kommer inom kort att kontakta er för att bjuda in

till ett gemensamt möte för diskutera hur vårt

gemensamma arbete kring dessa viktiga frågor kan

fortsätta och utvecklas.

För Socialdemokraterna i Sollentuna

Freddie Lundqvist

Gruppledare”

Kontakta gärna:

freddie.lundqvist@sollentuna.se

Nu börjar skolan igen och många elever återvänder till en

arbetsmiljö med stora brister


Nu börjar skolan igen och elever, lärare och

annan personal återvänder igen efter en lång

sommar. Men vad återvänder de då till?

Bilden av Sollentunas skolor har flera

dimensioner. Resultatmässigt blir skolorna allt

bättre, men arbetsmiljön i skolorna för elever

och lärare har stora brister. En tillsyn som miljöoch

byggnadsnämnden gjorde i våras över

kommunens skollokaler visade bland annat att

tjugotre av skolorna hade anmärkningar på

ventilationen, nio skolor hade anmärkningar på

fuktskador och i en skola konstaterades mögel.

På några skolor var antalet toaletter för få i

relation till antalet elever. I en skola beräknades

40 elever dela på en toalett och i en annan 31

elever.. I en skola fanns det problem med

skadedjur.

Rapporten ger svart på vitt på det som vi anat

länge. Sollentuna kommun har inte skött om sina

fastigheter på ett bra sätt och nödvändiga

renoveringar har inte genomförts.

Detta gäller t ex för Häggviksskolan och

Eriksbergsskolan. Fastighetsunderhållet har alltså

varit nedprioriterad på ett sätt som gjort att

lokalerna till slut blivit så dålig att elevernas hälsa

äventyras. Vi har nu föreslagit att en

”haverikommission” tillsätts för att utreda vad

som behöver göras.

Sollentuna kommun har som mål att ha Sveriges

bästa skolor. Vi kan nu konstatera att Sollentuna

har långt ifrån Sveriges bästa skollokaler. Så kan

det inte fortsätta. Vi kommer att fortsätta driva

på för att Sollentuna Kommun tar krafttag för

att rusta upp våra skolor.

Anna Vikström (S)

Gruppledare barn- och ungdomsnämnden

anna.vikstrom@politik.sollentuna.se

Gunilla Hultman (S)

Gruppledare utbildnings- och

arbetsmarknadsnämnden

gunilla.hultman@hotmail.com

Tydliga besked från (SP) om Väsjöplaneringen

I sin insändare i ”Mitt i Sollentuna” v. 32 talar

Sollentunapartiet till slut klarspråk kring sin

inställning om Väsjöutbyggnaden. Det är bra att

Sollentunaborna får tydliga besked. Tidigare har

de visat upp dimridåer, skrämselpropaganda och

plakatpolitik.

Det finns stora skiljelinjer mellan oss

Socialdemokrater och (SP)

(SP) vill bygga Väsjöområdet som en

”satellit”. Vi ser Väsjön som en naturlig

förlängning av Edsberg.

(SP) vill bygga ut Bäckvägen till en

genomfartsled omgärdad av bullerplank.

Vi vill ansluta Väsjön till Edsberg med

en modern stadsgata.

(SP) vill etablera ett nytt handelsområde

intill Rudbecksskolan. Vi vill ha ett

levande centrum i Edsberg.

(SP) vill stoppa upp trafiken på

Danderydsvägen med ytterligare en

utfart. Vi vill modernisera hela

trafiklösningen i och kring Edsberg.

(SP) vet redan vad alla Edsbergare

tycker. Vi kommer däremot att fortsätta

att träffa och samtala med de närboende

för att nå fram till bästa möjliga lösning.

Vi kommer att fortsätta dialogen med de boende

kring Edsberg under hösten. Vi vill ha en öppen

process med dialog, information, utredningar

osv som till slut leder fram ett bra beslut.

Joakim Jonsson (S) gruppledare plan- och

exploateringsutskottet

Joakim.jonsson@live.se

Kjell Ekdahl (S) gruppledare trafik- och

fastighetsnämnden

kjell.ekldahl@politik.sollentuna.se

Publicerad i Okategoriserade