Dumt att sälja Sollentuna simhall

Under året har det utretts vad det skulle innebära att sälja kommunens simhall och sedan hyra in sig i verksamheten. Vi socialdemokrater har redan från början varit tveksamma till att detta skulle vara en gynnsam lösning för kommunen. När utredningen rapporterades till kommunstyrelsen i september framkom mycket riktigt att allt pekar på att det är ekonomiskt mer gynnsamt för kommunen att äga fastigheten än att sälja och hyra in sig.

Det stärker oss i vårt arbete med att ha kvar fastigheten i kommunal ägo.

Redan tidigare har vi påtalat det negativa med att sälja simhallen, det är helt enkelt en typ av fastighet som inhyser verksamhet som är av allmänt intresse på sådant sätt att den bör vara i kommunal ägo och inflytande. Vid försäljning försvåras kommunens rådighet över att tider i simhallen fördelas på ett sätt så att både skolor, som har ansvar för barns simkunnighet, och föreningar garanteras tider för sin verksamhet, samtidigt som allmänheten inte berövas tillgång till simhallen.

Vi ser också risken för en hög hyreshöjning när det är dags för en förlängning av hyresavtalet mellan kommunen och ägaren av simhallen, vilket skulle göra försäljningen till en ännu dyrare affär för Sollentuna kommun bortom utredningens tidshorisont som visar att det redan under den första hyresavtalsperioden är ekonomiskt ogynnsamt att genomföra idén att sälja fastigheten för att sedan hyra tillbaka den.

Publicerad i Okategoriserade