Earth hour


Några av er har säkert hört talas om Earth hour. Manifesteringen för att visa omvärldens beslutsfattare men och manifestera vår egen solidaritet till miljön och vårt jordklot. Tidigare har ju Sollentuna kommun nöjt sig med att släcka ned sina kommunvapen på Turebergshuset och fasadbelysningen på Edsbergs slott. Lite fjuttigt tyckte vi. Men i onsdags tog vi ett steg till och fattade ett vikigt principbeslut för att minska kommunens energikostnader och värna miljön.(S) fick gehör för ytterligare åtgärder kring ”Earth hour”.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 26 januari drev Socialdemokraterna igenom att kommunen ska göra en insats för att minska onödig energianvändning genom att stänga av all eldriven utrustning som inte behövs av driftsmässiga eller säkerhetsskäl, även s k ”standby”-lägen, den 26 mars 2011, dvs den dag då ”Earth hour” inträffar.

Beslutet kanske inte medför någon revolution, men det är en viktig signal om att det är viktigt att vi minskar kommunens energianvändning, Idag står datorer, skrivare, kopiatorer, kaffemaskiner osv på i t ex Turebergshuset för jämnan ofta i
sk ”standby”-läge. Genom att kommunanställda stänger av maskinerna så minskar kommunens elkostnader samt att kommunen bidrar till att minska den el som behöver produceras.

Om de kommunanställda uppmanas att stänga av maskinerna en gång så kan det förhoppningsvis leda till att man tänker på att t ex alltid stänga av datorn innan man går hem och i så fall har vi uppnått ett långsiktigt resultat som sparar el och pengar och pengar åt kommunen.

Jag ser också det här beslutet som en utmaning för att stimulera Sollentunabor och näringsliv att följa efter. Frågan blir således antar Sollentunaborna och näringslivet utmaningen: No Standby -26/3?

Publicerad i Okategoriserade