En backspegel o kristalkula i ett !

Att minska de växande klyftorna är den viktigaste utmaningen inför 2013, när jag summerar 2012 och blickar fram mot 2013

Några dagar före julafton sitter jag  i mitt julpyntade tjänsterum högt uppe i Turebergshuset. Medan ljusen sakta brinner sitter jag och reflekterar  om året som snart gått och mina tankar inför nästa år.
Hur har (S) i Sollentuna förändrats sedan valförlusten 2010?

Vi har blivit mer självkritiska och jobbat på att förändra sättet vi möter Sollentunaborna. Vi har varit ute och samtalet i ännu högre grad än tidigare. Vi har försökt jobba mer strategiskt med att kommunicera frågor också att bli mer uthålliga, ett exempel på det är ärendet runt Eriksbergsskolan.

Vilka är de viktigaste händelserna i Sollentunapolitiken under året?

  • Det område som kanske debatterats mest under året är äldreomsorgen. Det har handlat om bolagisering av kommunens egen regi, införande av LOV (lagen om valfrihetssystem) och inte minst om det stora underskott som hastigt upptäcktes under våren.
  • Bostadsbristen i kommunen har debatterats flitigt också. Här har vi tagit flera initiativ som höjt bostadsbyggnads mål, ”gluggutredning” och genomlysning av antagna detaljplaner för att få i gång byggande snabbt. Majoritetens svar har varit att dra frågorna i långbänk. Arbetet med Väsjöplaneringen har också pågått i positiv anda.
  • En tredje sak, som kanske kan verka lite byråkratisk, är den bristfälliga måluppfyllelsen i kommunens verksamheter. I grunden handlar det om hur kommunens resurser används och trovärdigheten i de mål som sätts upp.

Hur märks det att (M) nu vid årsskiftet har styrt Sollentuna i 33 år?

Det är uppenbart att de börjar få slut på idéer och förvaltar mest makten. De tar makten för givet. De lyssnar inte in så mycket, men ”kapar” gärna goda förslag från oss. Ett tydligt tecken på förvaltandet är att lägger så stort fokus på interna frågor som en ny budgetprocess och byggande av nytt kommunalhus.

Om jag skulle recensera majoritetens agerande under året. Vad säger säger jag då?

Det blir allt mer uppenbart att det samspelta lag vi mötte under förra mandatperioden har försvunnit. Nu är det mer solospel. De två åren med Lithborn har lett till längre möten och ökad noggrannhet. (FP) är ett oskrivet kort nu när Gabrielsson slutar. Deras initiativkraft har avtagit och de har blivit alltmer av en lat fet katt. (C) pratar främst vissa miljöfrågor och kan inte alltid vara en lätt samarbetspartner. (KD) är fogliga och kommunicerar ibland märkliga frågor.

Vad ser jag som de stora utmaningarna i Sollentuna under 2013?

  • Bostadsförsörjningen är en av de viktigaste frågorna. Vi måste få fart i planläggning av hyresrätter och spaden i marken för fler bostäder om Sollentuna ska ta sin del av ansvaret för bostadsbyggandet i regionen.
  • En annan utmaning är bullersituationen i kommunen. Det finns flera aspekter på den. Det handlar dels om välbefinnande och hälsa för Sollentunaborna, men också för att vi ska få tillgång till mer mark centralt för bostadsbyggande.
  • De växande klyftorna blir allt mer uppenbara i Sollentuna. Barnfattigdomen biter sig fast. Arbetslösheten stiger. Skillnaderna mellan livsvillkoren i Sollentuna blir allt större. Det är inte en fråga man löser genom att sitta med händerna i kors. Här krävs insatser inom en mängd områden.
  • Jag är orolig för kvaliteten i välfärden i Sollentuna. Jag tror att man skrapar på ytan så finns det större brister och problem än man ser. I äldreomsorgen har det kommit till ytan under året. Vi vet att kommunen ligger efter vad gäller lokalunderhåll,

Har du något löfte till Sollentunaborna inför 2013?

Jag och mina partikamrater kommer att vara ute ännu mer och prata med Sollentunaborna det är då vi slipar våra argument så att vi kan vara ännu skarpare i vår granskning av majoriteten och i de förslag vi lägger. Det handlar både om att samla in åsikter, testa av tankar och föra ut vad vi gjort.

Nu ska jag umgås med barn och barnbarn. En vecka i solen ska jag hinna med också. Det handlar om att ladda upp batterierna inför vårens arbete på barrikaderna för att göra Sollentuna en ännu bättre kommun!

Jag önskar alla min bloggläsare

En God jul och ett Gott Nytt år!

Publicerad i Okategoriserade