En bostadspolitik för alla!!

Jag delar problembilden med risken att nybyggda bostäder blir alltför dyra så att de med lägst betalningsförmåga inte har råd med ett eget boende. De förslag som M-politikerna presenterade den 31/8 ,https://www.svd.se/m-bara-bygga-nytt-loser-inte-bostadsbristen ,  kommer endast gynna de som redan har en bostad. Vi socialdemokrater vill istället att fler ska ha råd att efterfråga de bostäder som byggs.

Moderaternas främsta förslag är som vanligt skattesänkningar. Förslagen innebär skattereduktioner som inte fungerar, och är bara bra för de villaägare som kommer få ökat värde på sitt hus. Som bäst kommer det på marginalen bidra till ett ökat utbud av bostäder. Bostadsbristen vi ser idag är baksmällan av moderaternas ovilja att bygga hyresrätter och vurm för att ombilda allmännyttan vilket lett till ökad segregation. Moderata krav på marknadshyror skulle också slå hårt mot många resurssvaga hushåll.

Idag lever många inte minst unga och nyanlända på en cynisk svart andrahandsmarknad. Det är viktigt att regelverket för andrahandsuthyrning stramas upp så att människor inte utnyttjas.

Alla kommuner måste ta ett gemensamt ansvar för nyanlända. Vissa kommuner i Stockholms län tar ett oproportionerligt stort ansvar medan andra smiter undan. Socialdemokraterna  vill därför i enlighet med den senaste S-kongressens beslut, att regeringen ser över EBO-lagstiftningen.

Många unga vuxna har svårt att hitta sin första bostad. Enligt siffror från 2016 bor 54 % av länets 20-24-åringar fortfarande hemma hos sina föräldrar. Detta förhindrar unga att starta sitt eget liv. Därför vill vi att regeringen möjliggör för ungdomar att få ett statligt lån för kontantinsats och ett subventionerat bosparande.

Nybyggnation är avgörande för att vi ska lösa bostadsbristen. Men vi måste se till att fler har möjlighet att efterfråga de bostäder som byggs. Då kan också bostadsbyggandet bidra till att minska sociala skillnader och därigenom stärka regionens tillväxt och konkurrenskraft. Det behöver byggas fler små hyresrätter till rimlig hyra.

Den rödgröna regeringen satsar på en rad insatser för ökat bostadsbyggande. Bland annat har man infört investeringsstöd för hyresrätter, byggbonus för kommuner som bygger mycket samt lagt förslag om regelförenklingar. Vi S-politiker i Stockholms län välkomnar dessa åtgärder, men vill gärna se ännu fler reformer som gör att fler kan efterfråga de bostäder som byggs. Moderaternas politik har redan prövats och visat sig vara verkningslös.

Publicerad i Okategoriserade