En bostadspolitik för alla

Sollentuna kommun växer. Utbyggnaden av Väsjön, utvecklingen av Södra Häggvik, västra Tureberg och Helenelund är bara några exempel på utbyggnader av kommunen. Vi Socialdemokrater i Sollentuna tycker detta i grunden är bra.

Men vi vill att Sollentuna kommun ska var en kommun för alla. För att vara det behövs olika typer av bostäder för att olika typer av människor ska kunna bo och leva i vår kommun. Idag byggs nästan bara bostadsrätter. Samtidigt säljs stora delar av Sollentunahem ut till olika fastighetsvärdar men också genom ombildning. Det här gör att vi bygger en allt mer segregerad kommun för allt fler människor, men allt färre grupper.

För att komma ifrån den här utvecklingen vill vi Socialdemokrater se ett antal förändringar i kommunens bostadspolitik. Vi vill se att Sollentunahem direktanvisas mark för att bygga lägenheter. Detta är inte minst nödvändigt då bolaget har i ägardirektiv att bygga 1500 nya lägenheter till 2024, då måste bolaget också få tillgång till mark att bygga dessa på. Det måste också bli ett stopp på utförsäljningen av Sollentunahems nuvarande bestånd. Vi är stolta över vårt bostadsbolag och vill att det ska utvecklas och växa, då kan inte försäljningarna fortsätta. Den tredje förändringen vi vill se i kommunens bostadspolitik är att det ska alltid ställas krav på hyreslägenheter när man gör markanvisningar till kommersiella bostadsbolag. I Väsjön, i Södra Häggvik, i västra Tureberg. Hela Sollentuna ska vara en kommun för alla.