En fungerande tillväxt fodrar en blandad bebyggelse.


Bostaden är viktig genom hela livet. Att bo bra – i ett bostadsområde där man känner sig trygg, i en lägenhet, ett radhus eller en villa som är funktionell men också estetiskt tilltalande att se på – är en central del av det de flesta av oss kallar livskvalitet. Det är därför det är så angeläget att det inte bara byggs dyra bostadsrätter och småhus utan även små, billiga hyreslägenheter i Sollentuna kommun, och vi socialdemokrater la på senaste kommunstyrelsen två protokollsanteckningar i detaljplanefrågor samt en motion som alla strävar mot detta mål. En generell målsättning som jag ser det är att minst 30 procent av den kommande nyproduktionen ska upplåtas med hyresrätt utan krav på stora ekonomiska insatser som en förutsättning för rättan att få bo i Sollentuna. Sollentuna måste vara öppet för alla!

Detta kommer nämligen att behövas om vi ska kunna behålla våra ungdomar i kommunen, och detta är en grupp medborgare som vår kommun har många av. I dag lämnar de flesta av våra ungdomar Sollentuna i samband med studier på högskola eller universitet eller tvingas bo kvar hemma hos sina föräldrar. I bästa fall kommer några av dem tillbaka när dom etablerat sig på arbetsmarknaden, men merparten bosätter sig i stället på annan ort. Detta faktum blev mycket tydligt i samband med ägardialogen med Sollentunahem i förra veckan.

Mängder av erfarenheter och studier visar att ett aktivt bostadsbyggande är avgörande för att kunna skapa utveckling och tillväxt. Därför är det positivt att många nybyggen ligger i pipeline i kommunen. Synen av byggkranar skapar framtidstro och hopp. Bristen är det ensidiga byggandet av bostadsrätter trots de styrinstrument som står till kommunens förfogande.

Vi socialdemokrater har en genomarbetad politik för en god bostad åt alla. Bostaden är inte vilken handelsvara som helst – det är en social rättighet för var och en. En självklarhet för många Sollentunabor, men tyvärr inte för alla. Därför måste politiken verka för att även Sollentunas ungdomar får en reell chans att ta klivet in i vuxenlivet genom att bygga små hyreslägenheter. Det finns goda möjligheter för detta inom det nya området vid Väsjön och på tomten där Norrvikens trä tidigare låg i Häggvik.

Vi vill helt enkelt skapa ett möjligheternas Sollentuna där alla är välkomna att bo och leva.

Publicerad i Okategoriserade