En lyckad migration och integration, där alla bidrar

Sollentuna tar idag emot hyggligt många asylsökande och ensamkommande barn. Men vi kan bättre många kommuner ute i landet ta emot upp till 1/10 av sitt innevånarantal. Skulle vi göra det i Sollentuna skulle det röra sig om uppemot 7000 personer dit är det långt. Och då har jag inte talat om transitboenden som är den tuffaste och osäkraste gruppen. Utmaningen är stor när det gäller både bostad, utbildning och jobb. I Sollentuna och dess omedelbara närhet finns det ganska gått om jobb men desto färre lediga bostäder. Detta är ett problem en utmaning som måste lösas på något sätt. Utbildning har vi rätt god kontroll på oavsett behov men jobbfrågan är en riktigt svår nöt att knäcka men utan en lösning på den så blir det svårare att lära sig språket och klara sin egen försörjning. Var och en av oss, politiker såväl som företagare och Sollentunabor, bör ställa sig frågan, Vad kan jag bidra med för att göra det lättare för människor som flyr för sina liv att hitta en plats i vårt samhälle så dom kan börja bidra till välfärden och bli en del av vårat samhälle?

Den rödgröna samarbetsregeringen la under hösten ett antal förslag som ger kommunerna möjlighet att bibehålla kvaliteten i välfärdsverksamheterna även vid ett ökat mottagande. Detta redovisades på DN Debatt 24/1: http://www.dn.se/debatt/sa-ska-regeringen-forbattra-de-nyanlandas-etablering/.

Vägen till Sverige

 

Med det som bakgrund la vi vid KSAU; s sammanträde före jul två förslag. Förnya den inventering av platser för tillfälliga bostäder för flyktingar, som de i Rotsunda, i syfte att få till ytterligare bostäder under 2016. Intensifiera arbetet med att hitta lokal för transitboende i Sollentuna i kommunens egna, Sollentunahem eller andra fastighetsägares fastigheter. Vid dagens sammanträde i Kommunstyrelsen kompletterar vi dessa förslag med ytterligare ett för att vara transparanta med våra förslag och beslut i denna komplexa fråga och även lyssna på vad våra kommuninnevånare tycker och har för förslag i dessa frågor.