En ny färdriktning för (S)ollentuna

  • Jag har idag nöjet att lägga fram en politisk inriktning tillsammans med (MP) o (V).

Man kan fråga sig varför tre partier enas om en inriktning när dom inte har en gemensam budget. Svaret är enkelt. Vi pekar ut en färdriktning. Visar att vi tre har en gemensam färdriktning för Sollentuna

Men där vi samtidigt låter väljarna – Sollentunaborna bestämma vilken politik som ska ha mest genomslag.

  • Samtidigt bjuder vi in andra partier att vara ytterligare en del i framtagandet och utvecklingen av en ny färdriktning och en ny majoritet i Sollentuna efter 35 år av moderatledda majoriteter.

gruppledare KF 1

Jag vill ur denna politiska inriktning lyfta fram två områden.

Att ha ett arbete och därmed möjlighet till egen försörjning är en väsentlig del av varje människas liv.

Det betyder delaktighet i samhällets utveckling,

delaktighet i en gemenskap och friheten att forma sitt liv.

Varje människa i arbetsför ålder ska beredas möjlighet att efter förmåga delta i arbetslivet.

Ju fler Sollentunabor som arbetar desto högre skatteintäkter kommer in som kan finansiera välfärden.

Kommunen har därför en viktig roll att spela i arbetsmarknads- och näringspolitiken. Arbetet med att förbättra företagsklimatet i Sollentuna ska vidareutvecklas. Ett gott samspel mellan kommun och företag ökar den ömsesidiga förståelsen för varandras verksamheter och leder till att fler arbetstillfällen kan skapas.

 

Men för att få ett jobb eller kunna starta ett företag krävs allt som oftast i dagens samhälle – Utbildning

Kunskap är en rättighet som skapar möjligheter. Kommunen ska därför skapa förutsättningar för och bejaka lärandet i livets alla skeden.

Det livslånga lärandet inkluderar studier, arbetsliv och fritidsaktiviteter. Hög kvalitet och likvärdiga villkor ska garanteras i samtliga Sollentunas skolor från förskola till vuxenutbildning, så att alla har möjlighet att nå sin fulla potential.

 

När detta är sagt kan man inte låta bli att slås av hur tydligt som majoriteten med (M) i spetsen lyssnar och genomför förslag som vi kommer med.

Kanske inte alltid

eller snabbt

och definitivt inte med ett erkännande att iden kom från oss.

Men jag är inte bitter.

Utan glad för Sollentunabornas räkning, för vem gläds inte över

  • Att Näckan räddades efter en massiv kampanj från boenden och (S)
  • Att Törnskogsmossen och Östra Törnskogen räddas och blir en del i ett viktigt ekologiskt och friluftsområde. Vi kan väl säga så att ledande moderater inte riktigt hade den inställningen under mer eller mindre hela processen.
  • Att det äntligen ska bli hyresrätter i Silverdal något som vi fick in i avtalet för snart tjugo år sedan och sedan dess drivit opinon för i en allt starkare motvind från höger.
  • Vem vet snart kanske även Lidltomten blir något annat än ännu en köplada??

 

I detta läge kan det väl vara på sin plats att också berätta lite om våra andra framtidsplaner för jobb, skola, vård o omsorg samt bostäder.

Vi har ju ägnat ganska mycket tid åt att lyssna o samtala,

kanske inte alltid på eller med den som skriker högst,

men likväl i alla kommundelar och med så många det bara går under den här mandatperioden. Det har gett oss en klar bild av vad Sollentunaborna vill. Låt mig ge er ett axplock:

 

  • Skapa 1000 sommarjobb i Sollentuna så att våra ungdomar tidigt lär sig värdet av arbete och skapar kontakter med arbetslivet.
  • Barn och föräldrar ska få välja skola – men skolan ska inte få välja barn.
  • Vi prioriterar hemtjänst till våra äldre framför nya skattesänkningar. Många äldre upplever otrygghet genom personalrotation och allt kortare besök.
  • Ge Sollentunahem en markanvisning för att bygga hyresrätter i Väsjön.

 

 

 

Vi vet att vi har bra förslag som Sollentunaborna gillar. Nu söker vi stöd för detta den 14/9. Alla som vill ha en ny färdriktning är välkomna att följa med oss och forma framtidens Sollentuna. Vi är beredda, Är ni?

Publicerad i Okategoriserade