En rik fritid en viktig del i Sollentunabornas liv

Vid sidan av bostad och sysselsättning är en rik fritid en viktig del i både individens liv och i samhället i stort. Sollentuna, liksom övriga landet, har en lång tradition av föreningsliv som varit en grundbult i människors fritidsliv.

I Sollentuna har inte minst fotbollen stor betydelse och i kommunen finns en av landets största fotbollsklubbar. För att fotbollens förutsättningar ska bibehållas presenterar vi en långsiktig fotbollssatsning. Den innehåller bland annat en eluppvärmd plan på Edsbergs sportfält och byte av konstgräset på de tre planerna vid Helenelunds IP. I samband med att konstgräset byts på Helenelunds IP så uppgraderar vi också 11-mannaplanen till att bli eluppvärmd så att den kan användas på vintern. Vi avsätter även medel för en ny 11- mannaplan vid Skinnaråsens IP. Framöver finns planer på en fullstor plan vid Töjnaskolan samt en i Silverdal. Vi vill poängtera vikten av möjlighet till spontanträning, därför satsar vi 0,2 mkr på en fortsättning av den populära drive-in-fotbollen.

Sollentuna FC

Runtom i kommunen finns motionsområden och -anläggningar med möjlighet till inte bara motion utan även rekreation. Vi avsätter totalt 1,5 mkr för, upprustning, ökad tillsyn och vård av de offentliga omklädningsrum och toaletter som finns vid dessa anläggningar.

Kulturskolan, där barn och unga har möjlighet att få utöva kultur av olika slag är en viktig och uppskattad verksamhet. Den bidrar till utveckling och integration i kommunen. I dag får tyvärr inte alla barn som söker plats och avgifterna är höga. Det här vill vi Socialdemokraterna ändra på och avsätter därför 2 mkr för att bereda plats för fler barn och sänka de ekonomiska trösklarna för att delta genom lägre avgifter.

För att ytterligare öka möjligheterna för barn och deras föräldrar att ta del av kultur kommer 0,8 mkr gå till en satsning på kultur för yngre barn på kommunens bibliotek.

En rik fritid ökar livskvalitén och bryter segregation, det tycker vi Socialdemokrater är viktigt och värt att satsa på.