En rikare ungdom

För oss Socialdemokrater är våra ungdomar värda den bästa ungdomen vi kan ge. Detta innebär ökade satsningar på byggande av hyresrätter, ökade satsningar på en billigare kulturskola med kortare köer och en bättre elevhälsa. I vår budget satsar vi på ungdomarna.

 

I varje ungdoms liv är det första jobbet av yttersta vikt för ens förståelse av arbetsmarknaden och för självförtroendet som kommer med den första lönespecifikationen. Det är därför ohållbart att kommunen endast kan erbjuda 500 sommarjobb som lottas ut. Vi Socialdemokrater satsar 2 miljoner kronor på att kunna erbjuda 1000 sommarjobb till Sollentunas unga, så att de kan starta sina vuxna liv.

Utöver jobb är bostäder en otroligt viktig sak att kunna erbjuda ungdomar. I dagsläget ser vi allt fler av våra hyresrätter bli bostadsrätter unga inte har råd att köpa, detta är oacceptabelt. Därför investerar vi 4 miljoner för att kunna bygga fler hyresrätter ungdomar har råd att bo i.

Ännu ett område som är viktigt för oss att satsa på är elevers hälsa. Vi har under en längre period kunnat se elevhälsan försämras och den psykosociala miljön bli allt mer stressfylld. Vi tror därför starkt på att öka resurserna inom elevhälsan och erbjuda kostnadsfri läxhjälp, så att alla Sollentunas elever kan lära sig så mycket som möjligt utan att behöva stressa.

Kulturskolan, där barn och unga har möjlighet att få utöva kultur av olika slag är en viktig och uppskattad verksamhet. Den bidrar till utveckling och integration i kommunen. I dag får tyvärr inte alla unga som söker en plats och avgifterna är höga. Det här vill vi Socialdemokrater ändra på och avsätter därför 2 mkr för att bereda plats för fler barn och sänka de ekonomiska trösklarna för att delta genom lägre avgifter.

För att ytterligare öka möjligheterna för unga att ta del av kultur kommer 0,8 miljoner kronor gå till en satsning på kultur för unga på kommunens bibliotek.

En rik ungdom ökar livskvalitén och bryter segregation, det tycker vi Socialdemokrater är viktigt och värt att satsa på. Tillsammans kan vi skapa en bättre ungdom i Sollentuna.