Enhetstaxa i SL-trafiken trafiken trafiken är kostnadseffektiv och lockar fler

I (S) budgetförslag i Stockholms läns landsting föreslår vi att en enhetstaxa ska införas inom SL-trafiken. Enhetstaxan innebär att samma pris, två kuponger, ska gälla i hela länet oavsett resans längd.

Vi vill göra det enkelt för alla stockholmare att resa kollektivt. På senare tid har krånglet med reskassa på Access-kort och SMS-biljetter skapat frustration hos många resenärer. Det syns inte minst i landstingets senaste månadsrapport som visar ett kraftigt intäktstapp på 200 miljoner kronor på årsbasis för SL.

Landstingets moderatstyre hävdar felaktigt att de säger att slopade zoner vore en förlustaffär för SL. Beräkningar visar tydligt att en enhetstaxa vore en kostnadseffektiv reform som dessutom lockar till ökat resande. Landstingsmoderaterna håller envist håller fast vid sina orättvisa zongränser som inte ger några större inkomster. Det leder ju bara till ett ökat bilresande och minskat resande med SL.
Vi har länge velat införa en enhetstaxa. Enhetstaxan är en viktig del i vår landstingsbudget och ett löfte inför valet. Enhetstaxan är kostnadseffektiv och lockar fler resenärer. Vi vill göra det möjligt för alla länets invånare att åka kollektivt, på samma villkor. Tar vi bort zonerna blir det möjligt för fler att resa kollektivt samtidigt som vi säkrar SL:s inkomster.

Publicerad i Okategoriserade