Eriksbergsskolan framtid !

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i veckan att en oberoende utredning ska göras kring lokaliseringen av den nya Eriksbergsskolan. En del i den utredningen blir att programsamrådet för en ny skola i Näckanskogen skickas ut på programsamråd. Genom det så ges de närboende också en formell möjlighet att yttra sig om skolans placering.

Publicerad i Okategoriserade