Erkänn staten Palestina

Regeringen bör tillsammans med oss socialdemokrater uttrycka sitt stöd för ett erkännande av staten Palestina. Det palestinska folket har levt under ockupation och förtryck under snart 50 år. Palestinierna har rätt till fred, frihet, utveckling och god hälsa. Den palestinske presidenten Abbas har under lång tid understrukit att han helst av allt vill ha igång fredsprocessen för att genom förhandlingar med Israel uppnå ett avtal som leder till ett fritt och livskraftigt Palestina. Israels premiärminister har dock slagit igen dörren med besked. Naturligtvis vore det allra bäst om man genom fredsförhandlingar kunde finna en hållbar lösning på alla de oerhört svåra problem som alltför länge plågat hela Mellanöstern. Men gång på gång har fredsförhandlingarna mellan Israel och Palestina strandat. Gång på gång krossas drömmen om två fria, livskraftiga och demokratiska stater som lever sida vid sida inom säkra och erkända gränser. Det palestinska folket har drabbats hårt av konflikten och ockupationen. Avsaknaden av en fungerande infrastruktur omöjliggör för den offentliga och statliga sektorn, att bedriva verksamhet som är livsnödvändig för den Palestinska befolkningen, t.ex. fungerande sjukvård, skola, kommunikation mm. Genom Israels agerande , kan inte heller människor i Israel känna trygghet och säkerhet .Denna konflikt har också konsekvenser för säkerheten i hela regionen och därmed för hela världen. Sverige bör erkänna staten Palestina och säga ja till palestinskt FN-medlemskap Folkrätten anger tre huvudsakliga kriterier som ska vara uppfyllda för att ett erkännande ska kunna göras. I stora drag handlar dessa kriterier om att det ska finnas ett territorium, en befolkning och en regering som har kontroll. Den långvariga israeliska ockupationen förhindrar palestiniernas möjligheter att uppfylla kontrollkriteriet. Att neka palestinierna stöd för ett erkännande innebär att man samtidigt överlåter beslutsrätten om ett fritt Palestina till ockupationsmakten, vilket vore ett oacceptabelt förhållningssätt. I konflikten mellan Israel och Palestina ska vi visa att vi står upp för en tydlig tvåstatslösning, samt frihet och mänskliga rättigheter för det Palestinska folket. Och för att nå dit krävs ett snabbt erkännande av staten Palestina

En kommentar på “Erkänn staten Palestina
1 Pings/Trackbacks för ”Erkänn staten Palestina”
  1. luottoa skriver:

    luottoa

    Peggy