Etableringspaket är ett första steg

Politiken för att etablera nyanlända på arbetsmarknaden har varit otillräcklig, både under borgerliga och socialdemokratiska regeringar. Regeringens etableringspaket är ett första steg i rätt riktning med reformer för fler bostäder, ett mer ansvarsfullt mottagande samt jobb-och utbildningsinsatser.

 

 

Det tar alldeles för lång tid för nyanlända att få ett jobb. Särskilt när alla kommuner inte tar ansvar för mottagandet och väntan på anläggningsboenden därmed förlänger den nyanländas etablerings tid. Utöver detta är jobb-och utbildningsinsatserna inte anpassade efter de behov som finns. En majoritet av dem som kommer till Sverige är i arbetsför ålder, varav många är välutbildade och bär med sig värdefull yrkeserfarenhet. En utmaning är att bedömningen av yrkeskompetenser och valideringen av tidigare betyg idag tar alldeles för lång tid och många gånger saknas kompletterande utbildningar och yrkesförberedande insatser för att de nyanlända ska få jobb som matchar deras kompetens.

 

Moder Natur

Med Etableringspaketet presenteras reformer för bättre utbildning i svenska, en effektivare valideringsprocess och ökade möjligheter till kompletterande utbildning kombinerat med praktik och jobb. Regeringen har även bjudit in arbetsmarknadens parter för att tillsammans skapa snabbspår till jobb i bristyrken för nyanlända. Dessutom vill man förbättra förutsättningarna för kommunernas att alla kommuner kan bidra och ta ansvar för både mottagande, etablering och att fler bostäder byggs. Detta är bara några av de reformer i etableringspaketet som nu rullas ut.

 

Utmaningen går inte att förringa. Vi står inför den allvarligaste flyktingsituationen sedan andra världskriget. Om vi däremot lyckas etablera nyanlända på ett bättre och snabbare sätt så kan vi möta det skriande behovet av arbetskraft i välfärden, där de yngre i framtiden ska försörja allt fler äldre. Ju fler nyanlända som etableras, desto bättre blir därför förutsättningarna att finansiera välfärden i framtiden.

 

Etableringspaketet är första steget, men vi behöver göra mer. Det kräver en långsiktig politik som håller ihop Sverige, och som investerar i vår gemensamma framtid.

 

Publicerad i Okategoriserade