Ett bättre Sollentuna

 

Kommunfullmäktige har nu fattat beslut om Sollentunas budget för kommande år och det kan inte bli tydligare att majoriteten har gett upp om investeringarna. De väljer att strama åt budgeten istället för att använda vårt överskott till att investera. Vi Socialdemokrater tar en annan väg; vi vill göra mer för Sollentuna.
Vi ser att antalet småbarnsfamiljer som bor i Sollentuna ökar. För att föräldrarna ska kunna fortsätta arbeta krävs det att vi behåller kvaliteten i förskolorna och ger de resurser att fortsatt kunna utvecklas. Således satsar vi 11 miljoner kronor mer än majoriteten för att höja förskolechecken och skolpengen till den grad verksamheten behöver.

Vi Socialdemokrater tror på en kommun där ungdomar kan starta sina vuxna liv i hyresrätter människor har råd att bo i. Det är inte bara felaktigt att inte bygga nu när vi har flera tiotusentals personer i bostadskön, det är fullkomligt oansvarigt. Därför har vi valt att i vår budget satsa pengar på en byggsamordnare som ska förhandla och föra dialog med byggherrar och markägare för att få fler bostäder byggda i Sollentuna.
Det är inte heller en hemlighet att våra äldre i Sollentuna behöver mer än majoriteten väljer att ge. Antal utförare i hemtjänsten blir färre, och detta drabbar våra äldre som inte vet när och om hemtjänsten kan komma till de, och Sollentuna ger de äldre idag färre timmar än länsgenomsnittet. För att komma åt detta och ge våra äldre en värdig och kvalitativ ålderdom satsar vi 16 miljoner kronor mer än majoriteten på äldreomsorgen.
Nog är nog. År efter år har kommunen använt mindre pengar än majoriteten budgeterat för, vilket har lett till att vi har nästan en halv miljard i överskott. Samtidigt ser vi att förskolor nästintill går under för att deras check inte räknats upp av kommunen, köerna till kulturskolan ökar och köerna till våra bostäder blir längre samtidigt som det inte byggs i den takt vi behöver. Det är lätt att säga att man vill göra mer, men vi gör faktiskt mer för Sollentuna.