Ett grönare Sollentuna

Sollentuna är en mark rik kommun med många grönområden och natursköna parker. Detta är något som är av yttersta vikt för att Sollentunaborna ska fortsatt kunna leka med sina barn och njuta av naturen vår kommun kan erbjuda. För oss Socialdemokrater måste våra grönområden fortsatt vara av hög kvalitet, men också bli bättre.

Kommunen äger en hel del mark runt om i kommunen som varken är bebyggd eller anspråkstagen som park eller naturreservat. Många av dessa områden är inte skötta på ett godtagbart sätt. Idag ges helt enkelt inte ekonomiska resurser att hålla skötseln av dessa områden på en kvalitativ nivå. Vi ser ett behov av bättre städning och skötsel av andra gemensamma ytor runt om i kommunen och satsar därför 3,3 miljoner kronor för detta. Vi tror också att det är viktigt att få till stånd en miljöbarometer, ett IT-verktyg som gör det enklare för Sollentunaborna att följa upp och undersöka kommunens miljö- och hållbarhetsarbete, samtidigt som det gör det tydligare för kommunen att veta vad som behöver prioriteras.

För oss Socialdemokrater är det tydligt. Sollentuna ska vara en grön plats med fantastiska parker för Sollentunaborna och med miljön i tänk.