Ett tragiskt öde, Socialtjänstkontoret vs. Migrationsverket


Så här får det inte gå till. Stoppa utvisningen av Sollentunafamiljen till Kongo-Kinshasa
Media har under de senaste dagarna rapporterat att en kvinna, bosatt i Sollentuna, och hennes fem barn ska utvisas från Sverige. Utvisningen ska ske p g a hon lämnat den man hon levt med, som misstänkts ha misshandlat såväl kvinnan som hennes barn. Kvinnan utvisas för att hon lämnar sitt äktenskap för tidigt och hon uppges ha lämnat sin man på inrådan av socialtjänsten i Sollentuna kommun.

Vi anser att utvisningen av kvinnan och hennes barn till ett land som anses som ett av de farligaste i hela världen bör stoppas. Kvinnan har visat mod och styrka genom att bryta ett destruktivt förhållande. Migrationsverkets agerade rimmar illa mot FN:s deklarationer för mänskliga rättigheter eller barnkonventionen.

Detta är ytterligare ett exempel på att enskilda medborgare kommer i kläm mellan olika myndigheters agerande. I det här fallet så är det migrationsverkets tillämpning av gällande lagar och förordningar samt Sollentuna kommuns Socialtjänsts agerande som står i centrum. Sammantaget leder det till en orimlig situation som kan leda till fara för liv och hälsa för en hel familj. Vi kommer att driva mot ansvariga politiker och myndigheter.

En viktig uppgift för socialtjänsten är att skydda såväl kvinnor som barn från att utsättas för våld, inte minst våld som utövas av en närstående. Det blir dock en orimlig konsekvens att kvinnan och barnen utvisas från Sverige för att de följt Socialtjänsten i Sollentunas rekommendationer. Jag kommer att agera för att klarlägga hur Socialtjänsten agerat och hur vi kan garantera de enskilda människornas rättssäkerhet i kontakten med Socialtjänsten i Sollentuna och deras samspel med andra myndigheter.

Imorgon klockan 13.00 träffar familjen Migrationsverket.
Fortsättning följer…….

Publicerad i Okategoriserade