Få sommarjobb i Sollentuna kommun 2014 – (S) presenterar plan för 1000 sommarjobb varje år i Sollentuna

Socialdemokraterna i Sollentuna vill ordna fler sommarjobb för unga Sollentunabor. Vi presenterar i dag vårt program för fler sommarjobb som en reaktion på den återrapportering av Sollentuna kommuns satsning på sommarjobb som i dag lämnades på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde. Återrapporten som rör antalet jobb i kommunens förvaltningar, bolagen undantagna, visar att 94 sommarjobb ska erbjudas under 2014. Det är en ökning med endast 22 jobb mot 2013. Flest jobb erbjuder kultur- och fritidskontoret med 29 jobb och minst jobb vård- och omsorgskontoret med ett enda jobb.

Det här duger inte. Den moderatledda majoriteten lovade att dammsuga den kommunala verksamheten för att hitta fler sommarjobb. Nu ser vi resultatet 94 sommarjobb. 22 fler än förra året. Detta utfall visar återigen moderaternas halvhjärtade inställning till sommarjobb.

sommarjobb 1

Sommarjobb är för de flesta unga det första steget in på arbetsmarknaden. Nu när vi har många unga som har svårt att komma in på arbetslösheten blir erfarenhet och kontakter via sommarjobb ännu viktigare. Idag får ungdomarna också leta reda på sitt sommarjobb själv. Alla unga har inte rätt kontakter för att hitta ett sommarjobb
Idag presenterar vi det steg i vår framtidsplan för jobb som berör sommarjobb. Vi vill att alla unga Sollentunabor (16-18 år) som vill ha ett sommarjobb ska få hjälp att få det. Det kräver fler jobb i kommunens förvaltningar och utförare. Vi vill också att kommunen ska hjälpa till med förmedlingen av sommarjobb. Vår målsättning är att erbjuda 1000 sommarjobb varje sommar om vi får förtroendet att leda Sollentuna efter höstens val.

(S) framtidsplan för 1000 sommarjobb i Sollentuna varje sommar:
1  Kommunen fortsätter med att erbjuda minst 50% finansiering till alla sommarjobb
2  Fler sommarjobb i kommunens förvaltningar och bolag
3 Villkora i avtal med utförare och entreprenörer att de ska erbjuda Sollentunaungdomar sommarjobb
4 Inför en kommunal förmedling för sommarjobb – för de ungdomar som inte kan hitta ett jobb själva