Finns det Hopp(et) för hyresgästerna på Svalgången?

När tvärbanan kommer till Helenelund kommer stora förändringar ske i området väster om järnvägen. Planerna har skapat oro bland de boende på Svalgången. Sollentunahem har varit ute bland de boende och informerat om bland annat planer på att riva en huskropp i kvarteret Hoppet. Något som skulle drabba de boende hårt då dessa skulle löpa stor risk att bli hänvisade till nytt boende med betydligt högre hyror.

 

Svalgången

Det är i grunden bra att dialoger och samtal med de boende förs. Dock finns ännu ingen detaljplan antagen för området. I processen med att nå en antagen detaljplan är det mycket viktigt att de befintliga hyresgästernas intressen bevakas, inte minst ur ett ekonomiskt perspektiv. Idag är planerad trafikstart till Helenelund 2023, detta innebär att om det är så att en huskropp beslutas ska rivas så finns det tid att ordna situationen för de boende, men då behöver tydliga beslut finas och politiken måste börja arbeta med frågan

Vare sig i senast presenterade förslaget till detaljplan (våren 2015) eller på Sollentunahems hemsida finns information om frågan. Därför kan man anta att tanken om att riva en huskropp är något som dykt upp nyligen i processen.

Vi socialdemokrater är dock positiva till förnyelse och nybyggnation i området. Bland annat finns det möjligheter att bygga studentbostäder runt i anslutning till stationsområdet med både tvärbana och pendeltåg. Vi skulle också gärna se mer bebyggelse i området, som också innehåller såväl en ny Eriksbergsskola och den s k Kilen, och då med betoning på hyresrätter.